Rapporten ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet” har sammanställts av forskare på Institutet för framtidsstudier och finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Totalt är många flera involverade än vad man trott innan – 15 244 personer – och mer utbildade och bättre organiserade än vad forskarna räknat med.

Forskarna har fått ta del av unika kartläggningar från både polisen och Säkerhetspolisen om personer i den våldsbejakande extremistiska miljön och personer som ägnar sig åt organiserad brottslighet, enligt SVT.

Den största gruppen är MC-gängen som har 5 693 personer involverade, vilket enligt rapportförfattaren Amir Rostami är förvånande många. Näst flest har de kriminella nätverken som består av 5 094 personer och finns i bland annat socialt utsatta områden.

Fotbollsfirmorna består av 835 individer och inom den islamistiska gruppen finns 785 personer, enligt rapporten.

Förvånande resultat
Nio av tio i kartläggningen är misstänkta för brott men även de som inte är misstänkta ingår enligt myndigheterna i de grupperingar som med våld sprider fruktan, säljer narkotika och sysslar med omfattande ekonomisk brottslighet.

Amir Rostami beskriver resultatet som överraskande.

– Den här miljön är betydligt större än vad som har rapporterats tidigare. Även de myndigheter som vi har samarbetat med i det här projektet trodde inte det här skulle vara en så omfattande miljö, säger han till SVT.

Majoritet med ursprung i andra länder
67 procent är födda i Sverige men en majoritet har ursprung i andra länder, antingen genom att själva vara födda i ett annat land eller har någon förälder som är det. Samtidigt har över tio procent av målgruppen filtrerats bort ur rapporten då de saknade fullständiga personuppgifter.

Trots detta har alltså ändå två tredjedelar i studien utländsk bakgrund.

Helsvenskar har bara i majoritet i fotbollsfirmor, politiska miljöer och med liten marginal i MC-gäng. Bland de rena maffiorna och kriminella gängen totalt dominerade av folk med utländsk bakgrund.

Det mest förvånande resultatet är att 92 procent har klarat grundskolan. Nära hälften har klarat gymnasiet och över 8 procent har eftergymnasial utbildning eller högskoleutbildning. I den vänsterextrema gruppen har tjugo procent en högskoleutbildning jämfört med runt en procent inom nätverken och gängen.

Thomas Gür kommenterar tron att alla kriminella är lågintelligenta som ett ”klassiskt misstag” och poängterar att det istället handlar om ”låg samhällsmoral och låga sanktioner/påföljder”.

Amir Rostami, som länge forskat om gängbrottslighet, oroar sig för framtiden.

– Om vi inte gör något, hur kommer det då bli om fem-tio år? säger Amir Rostami till SVT.