Inrikes

Ny studie: dödligheten i Covid-19 är 0,6 procent – men mycket högre för äldre

Publicerad 6/17/2020
Annons

Risken att dö av covid-19 ligger enligt en ny studie på 0,6 procent. Men för äldre är den många gånger högre.

Det är Folkhälsomyndigheten som studerat ett urval av 1 667 personer i Stockholms län som har bekräftats ha covid-19. Gruppen insjuknade 21-30 mars.

Resultaten visar att dödligheten för de som är 70 år eller äldre var 4,3 procent medan den för personer under 70 låg på 0,1 procent. Enligt Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet, ligger dödligheten i en vanlig influensa på 1,7 per tusen insjuknade, det vill säga 0,17 procent.

Totalt sett hamnade dödligheten på 0,6 procent. Slutsatsen som FHM drar är bekant: skydda de äldre.

LÄS ÄVEN: Corona: Nytt utbrott i Peking – oro för andra våg i Europa efter upploppen

– Resultaten visar på ett tydligt samband mellan ökad dödlighet och högre ålder. Det understryker vikten av att skydda äldre från smitta, säger Lisa Brouwers, chef för enheten för analys på Folkhälsomyndigheten.

Enligt Martin Berlin, utredare på enheten för analys och författare till rapporten, definierar Folkhälsomyndigheten ett coronadödsfall som de som rapporteras avlidna av en behandlande läkare, samt personer som avlider inom 30 dagar från datumet då de provtogs.

Sjukdomsfall underrapporterade

WHO har i studier uppskattat dödligheten globalt sett till omkring 1-2 procent men då antalet fall troligen är högre än vad som rapporteras in, kan dödligheten vara lägre.

– Den största källan till osäkerhet är antalet smittade, eftersom vi inte med säkerhet vet hur många som är smittade totalt sett, säger Berlin.

LÄS ÄVEN: Sverige har gått om Kina i antalet coronadöda – kompakt tystnad i media

Samtidigt kan även dödligheten underskattas eftersom alla covid-19 relaterade fall inte fångas upp i statistiken. Under vecka 15 då flest personer avled var överdödligheten, det antal fler personer som avlider i jämförelse med ett normalvärde sett över de senaste fem åren, 27 procent. Det kan eventuellt förklaras av covid-19.

”Ganska generaliserbart”

Studien gjordes med personer från Stockholms län men Berlin tror att det är hyfsat generaliserbart till övriga landet.

– Vi har gjort en jämförelse av fallen vi studerar med övriga riket och övriga Stockholm och det finns vissa skillnader i åldersfördelning men de skillnaderna är inte jättestora. Så vi resonerar att det här resultatet är ganska generaliserbart, säger han.

Den svenska regeringen får allt mer kritik för att de misslyckats med att skydda den äldre delen av befolkningen, och den relativt stora smittspridningen och dödligheten i Sverige har gjort att många länder nu inte tillåter svenskar att resa in i landet.

LÄS ÄVEN: Svenskar inte välkomna till Tyskland – klassar Sverige som ”högriskområde”

LÄS ÄVEN: Tjeckien nekar svenskar inresa – stänger gränserna för 15 nationaliteter

authorimage

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons