På onsdagen fick personalen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg nya direktiv om hur de ska arbeta med patienter som kan vara smittade med coronaviruset, vilka innebär att de inte längre ska bära munskydd. Direktivet går emot rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och har skapat oro bland personalen.

Fackförbunden har nu skrivit en begäran om arbetsmiljöåtgärd som kan skickas till arbetsmiljöverket, rapporterar Göteborgs-Posten. Bakom denna står skyddsombuden på akutmottagningen och MAVA, medicinsk akutvårdsavdelning, på Sahlgrenska. Även ambulanssjukvården berörs.

Enligt skyddsombudet Isabelle Yalcintas var motiveringen att munskydden ”inte behövs”. Man begärde då att få veta varifrån direktivet kommit och varför, och fick till svar att man ska återkomma med svar.

Kräver snabbt svar

Då man upplever att man inte har tid att vänta på svar tog de i stället initiativ till begäran om arbetsmiljöåtgärd och kräver bland annat att arbetsgivaren följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Enligt Yalcintas ska viss personal ha följt de nya direktiven medan andra använt munskydd ändå.

I begäran har skyddsombuden begärt att man vill ha svar senast kl 15 på torsdagen och om så inte sker, eller man inte är nöjda med svaret, kommer begäran att skickas vidare till arbetsmiljöverket.