En ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Bankomat AB indikerar att allt fler svenskar vill behålla kontanter som betalningsmedel i framtiden.

Undersökningen visar att 72 procent av de tillfrågade vill ha möjligheten att kunna betala kontant även i framtiden. Det är en ökning med fyra procent jämfört med motsvarande undersökning året innan. Andelen som vill se ett kontantlöst samhälle har minskat från 25 procent till 21 procent.

LÄS ÄVEN: Äldre svenskar otrygga i det kontantlösa samhället – målgrupp för kontobedragare

Johan Nilsson är kund- och marknadschef på Bankomat AB. Han tror att det senaste årets ökade debatt om frågan resulterat i att fler har blivit medvetna om de risker som i dagsläget finns med ett helt kontantlöst samhälle.

– Trots att allt fler väljer att betala digitalt ökar stödet för att ha kvar kontanter som ett sätt att betala. Så länge det finns behov av kontanter kommer vi på Bankomat att göra vad vi kan för att de ska vara tillgängliga, säger Nilsson.

”Digitalt utanförskap”
Personer över 65 år är mest positiva till kontanter – hela 85 procent vill ha kvar betalningsmedlet. Men även hos yngre personer mellan 18 och 29 år ser man mer positivt på kontanter. Av de tillfrågade vill 62 procent ha kvar kontanter, medan 29 procent önskar ett kontantlöst samhälle. För ett år sedan ville 56 procent behålla kontanter, medan 38 procent föredrog om betalningar var digitala.

– Över en miljon svenskar lever i dag i digitalt utanförskap. För att de ska kunna sköta sina betalningar i framtiden krävs att staten tar ett större ansvar för att upprätthålla den samhällsviktiga kontantinfrastrukturen, säger Nilsson.

Kriget mot kontanterna
Vid sidan om undersökningen försvinner kontanterna i en rastande takt. Samhällsmagasinet har skapat dokumentären ”Kriget mot kontanterna” där man undersökt om det kontantlösa samhället är en bra eller dålig utveckling. Man tittade även på vilka risker som finns och vem som tjänar på att kontanterna försvinner.