Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökade antalet anmälda våldtäkter med 8 procent under 2018. Samtidigt ökade brott mot kvinnor över 18 år med 3 procent.

Varje på publicerar Brottsförebyggande rådet preliminär statistik över året som gått. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året.

Ökning av de totala antalet anmälda brott
Under 2018 anmäldes cirka 1,54 miljoner brott, vilket är 34 800 fler (+2 %) anmälda brott jämfört med året innan.

Brott mot person (3–7 kap. brottsbalken) anmäldes cirka 289 000 gånger vilket är 1 790 fler (+1 %) jämfört med 2017.

De anmälda misshandelsbrotten minskade totalt med 849 brott (−1 %) till 82 600 brott.

Förvärrad situation för kvinnor
Antalet brott mot kvinnor över 18 år ökade till 28 400 brott (+3 %), medan brotten mot män över 18 år minskade till 30 600 brott (−6 %). Misshandel mot barn 0-17 år ökade till 23 600 anmälda brott (+1 %) jämfört med 2017.

LÄS MER: Otryggheten begränsar unga kvinnors liv – fyra av tio väljer andra vägar hem

Antalet anmälda våldtäkter ökade under 2018 med 614 brott till 7 840 (+8 %). Anmälda våldtäkter mot kvinnor över 18 år ökade till 4 230 (+6 %), medan anmälda våldtäkter mot män över 18 år minskade till 193 (−7 %) anmälda brott.

Anmälda våldtäktsbrott mot barn 0-17 år ökade till 3 420 brott (+13 %).

Stöld- och tillgreppsbrott
Under 2018 anmäldes 445 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket är en minskning med 41 300 brott (−9 %) jämfört med 2017.

Samtidigt ökade personrånen med 11 procent tilll 6 890 anmälda brott.