arbetsförmedlingen_golvskylt_16-9_foto_-Studio_CA

Bild: Studio CA.

Inrikes

Nya turer kring Arbetsförmedlingens rekorddyra fiasko för jobb åt migranter

Publicerad 8/24/2020
Annons

För två år sedan stoppades Arbetsförmedlingen sin särskilda satsning ”Jobskills” för att få migranter i jobb. Detta efter att farhågor uttryckts av journalister på SVT om att jobbsökande med asylskäl genom att mata in sina personuppgifter i systemet kunde riskera repressalier från forna antagonister i hemländerna. Den rekorddyra tjänsten som tre år tidigare tillkommit på initiativ av dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) hade då kostat skattebetalarna 100 miljoner kronor samtidigt som nästan inga jobb förmedlats eftersom arbetsgivarna ratat tjänsten. Men AF ger inte upp och planerar nu en omstart av Jobskills.

Det var 2015 som dåvarande arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en webbtjänst som skulle få asylsökande i jobb. Tidigare hade borgerliga regeringar satsat enorma summor pengar på riktade arbetsmarknadsåtgärder för migranter, samtliga med mycket nedslående resultat.

Den rödgröna regeringen trodde sig dock kunna lyckats där Alliansen tidigare misslyckats. Johansson lanserade med stor entusiasm Jobskills. Nu skulle hundratals miljoner kronor sparas åt skattebetalarna genom att asylsökande kom i jobb och inte levde på bidrag.

Hundratals miljoner plus blev hundra miljoner minus

I verkligheten blev det tvärtom – ovanpå bidragskosnaderna lades i stället ytterligare 100 miljoner kronor i kosntader för en webbtjänst som landets arbetsgivare inte var intresserad av. Efterfrågan hos företagen av personal utan vare sig utbildning eller kunskaper i svenska språket visad sig vara svag. Detta var något som regeringen i sin iver att visa arbetsmarknads- och integrationspolitisk handlingskraft inte tagit reda på innan man sjösatte projektet men nu blev varse.

De juridiska integritetsfrågorna kopplade till ett register av det här slaget var en annan aspekt som den S-ledda regeringen inte beaktat när man lejde ut projektet på kostsam entreprenad. När SVT påtalade dessa brister i samband med att Jobskills skulle tas i drift, tvingades man snabbt stoppa tjänsten.

Hundra motivatörer anstäldlet för att få nyanlända att skriva in sig

Kostnadsdrivande för projektet har också varit att regeringen ansåg sig nödsakad att anställa 100 så kallade motivatörer vars uppgift var att motivera de bidragsberoende nyanlända att anmäla sig till tjänsten. Att komma närmare jobb var inget som Ylva Johansson trodde att migranterna skulle anstränga sig för av egen kraft.

Med hjälp av dessa hundra ”inpiskare” lyckades Arbetsförmedlingen få 14 tusen asylsökande att registrera sig i Jobskills och ungefär lika många andra arbetslösa bidragsförsörjda nyanlända. Detta var dock inget som någon arbetsgivare i landet kände till eftersom inga sådana ännu släppts in i systemet.

Men när dörren till tjänsten till sist öppnades för företagen visade sig mycket få vara intresserade. Och när frågan om registrering av integritetskänsliga uppgifter tillstötte fick Jobskills stängas ned. Det fullständiga misslyckandet var ett faktum.

Varningstext avskräcker migranter från att registrera sig

Sedermera har en kraftigt begränsad och ineffektiv version av tjänsten tagits i bruk. I stället för motivatörer som lockar migranter till Jobskills har den i stället försetts med en avskräckande varningstext.

När en arbetssökande försöker registrera sig möts denne av beskedet att inte registrera sig ”om det finns risk för att du eller nära anhöriga förföljs eller utsätts för repressalier i Sverige eller hemlandet”. Den som har verkliga skäl till oro väljer att inte skriva in sig. Det gör även den som inte har sådana skäl men befarar att få uppgivna sådana ifrågasatta om man registrerar sig.

Det är samtidigt oklart vad som i integritetshänseende kvalitativt skiljer mellan att registrera sig i Jobskills jämfört med att skriva in sig med sina personuppgifter hos Arbetsförmedlingen på vanligt sätt för att stå till arbetsmarknadens förfogande, något som är ett krav för att kunna kvittera ut försörjnings- och etableringsstöd.

LÄS MER: Arbetsförmedlingens dyra jobbtjänst för asylsökande stoppas – kan innehålla känsliga uppgifter

Flera partier vill skrota projektet

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har enligt principen att inte kasta goda pengar efter dåliga och det meningslösa i att piska en död häst krävt att tjänsten skrotas för att skona skattebetalarna från ytterligare skenande kostnader för fiaskot.

För SD handlar det också om kritik mot att myndigheter ägnar sig åt rasistisk diskriminering – en tjänst som på det här sättet särbehandlar människor utifrån deras etnicitet hör inte hemma i det svenska samhället menar man. Man påminner också om att facit för projekt av det här slaget varit genomgånde extremt dåligt

Från den ansvariga myndigheterns och regeringens sida är de skenande kostnaderna och ointresset från arbetsgivarna för att använda systemet sekundärt. I stället för att acceptera misslyckandet har man fortsatt att låta den inaktiva tjänsten ticka pengar i hopp om att kunna lösa de integritetsproblem som statstelevisionen påtalat.

Hoppas ha löst problemet

Nu tror man sig ha löst problemet, åtminstone delvis och så långt att det i varje fall ska bli möjligt för Arbetsförmedlingen att ta reda på hur många – eller få – som överhuvudtaget använder Jobskills.

Det är samtidigt oklart vad som krävs för att myndigheten ska få full insyn i sin egen webbtjänst, liksom hur man ska attrahera arbetsgivarna så att det finns några jobb att förmedla, i synnerhet nu när coronapandemin lamslagit samhället, inklusive många företag.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
770Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons