Till följd av coronapandemin råder det i princip stopp för arbetskraftsinvandring. Nu snabbutbildas i stället nyanlända för bland annat den skogsplantering som annars brukar utföras av utländska säsongsarbetare.

Många okvalificerade säsongsarbeten i Sverige har under lång tid utförts av gästarbetare från utlandet. Men internationella reserestriktioner på grund av Coronapandemin har lett till att många företag i Sverige som gjort sig beroende av sådan arbetskraft nu tvingas se sig om efter andra lösningar.

Inom skogsnäringen ska exempelvis inom kort 300 miljoner plantor sättas i marken. Nu snabbutbildas nyanlända migranter för uppdraget inom ramen för det så kallade Beredskapslyftet.

Projektet är avsett att ordna arbete åt grupper som står längst från arbetsmarknaden. Att plantera skog bedöms vara en så enkel syssla att personer med lättare mental funktionsnedsättning kan utföra den.

Nu får nyanlända migranter som saknar utbildning också chansen. Det är två i arbetsmarknadshänseende likartade grupper menar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) för SVT.

Efter en veckas intensivutbildning bär det av ut i den svenska skogen för migranterna. Där ska de sedan stanna i fem månader, fram till september. I den första vändan rör det sig om 25 personer som bussas från Stockholm till Dalsland.

Kritiken har länge varit hårt mot de liberala arbetskraftsinvandringsregler som drevs igenom av Miljöpartiet i samverkan med regeringen Reinfeldt. Reformen har missbrukats som en väg in i Sverige för helt andra grupper än den spetskompetens som föregavs när reglerna liberaliserades.

I flertalet fall har det i stället handlat om rekrytering till lågkvalificerade jobb som hade kunnat tas av asyl- och anhöriginvandrare. Dessa har i stället blivit kvar i ett för skattebetalarna kostsamt bidragsberoende och utanförskap.