Kamiran Goran

Kamiran Goran – asyladvokat med många klienter som fått ny asylprövning efter nyfunnen bi- eller homosexualitet. Foto: Faksimil facebook

Inrikes

Nyfunnen homosexualitet ger ny asylprövning åt många utvisningsdömda

Publicerad 12/23/2020
Annons

Att som asylsökande få ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut innebär inte att det sista ordet är sagt. Möjligheten finns fortfarande att komma på nya asylskäl som inte anförts tidigare. Man ansöker då om ”verkställighetshinder” och beviljas en ny asylprövning av Migrationsverket. I en stickprovskontroll som Samhällsnytt gjort visade sig fler än var fjärde ha beviljats verkställighetshinder med nypåkommen homosexualitet som grund. Vissa asyladvokaters klienter sticker ut för att påfallande ofta upptäcka att de är bisexuella efter avslag.

När man fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut av en migrationsdomstol kan man ändå få en ny asylprövning av Migrationsverket. Det fordras dock att man hittar helt nya asylskäl, som inte prövats tidigare. Man måste också motivera varför man inte anfört de nya skälen tidigare.

För att få en ny prövning ansöker man om så kallat ”verkställighetshinder”. Samhällsnytt har beställt in ett fyrtiotal domar av denna typ från migrationsdomstolen i Stockholm. Av 41 personer som beviljats verkställighetshinder så var det 11 personer som fick det med nyfunnen homosexualitet som grund.

LÄS ÄVEN: Konvertering till kristendom vanligt asylskäl bland gymnasiemigranter

Asyladvokaten Kamiran Goran sticker ut

En asyladvokat som sticker ut när det gäller att få sina klienter att beviljas verkställighetshinder med nyupptäckt homosexualitet som grund är Kamiran Goran.

Han slutade enligt egen utsago som handläggare åt Migrationsverket 2019 och började jobba som juridiskt ombud för asylsökande istället. I fem av de elva fallen där nyupptäckt homosexualitet ger ny prövning har Goran tjänstgjort som advokat.

I ett ärende med målnummer UM 11758-20 lyckas han ordna en ny asylprövning åt en irakier genom att få honom att påstå att han är homosexuell. Irakiern, som vistats i Sverige sedan 2015, påstår enligt domen att han inte tidigare tagit upp sin homosexuella läggning eftersom ”han var rädd för konsekvenserna”.

Domstolen skriver vidare så här om sent påkommen homosexualitet:

”Som Migrationsverket har konstaterat i det överklagade beslutet följer det av EU-domstolens praxis att en asylsökandes uppgifter inte ska anses brista i trovärdighet enbart av det skälet att den sexuella läggningen åberopas som skyddsskäl sent i processen.”

I tre fall, UM 9927-20, UM 9995-20 och UM 9730-20 lyckas Goran ordna ny asylprövning åt irakier genom att förmå dem att uppge att de är ”bisexuella”.

När det handlar om dom UM 9821-20 lyckas han få en 47-årig irakier att beviljas en ny prövning med hänvisning till sin ”sexuella läggning”. Exakt hur den sexuella läggningen ser ut i det fallet framgår inte av domen.

Läs tre av domarna

I några av domarna där Goran fungerat som juridiskt ombud åt asylsökande har domstolen valt att anonymisera den asylsökandes namn. Dessa domar, som alla rör påstått bisexuella irakier, går att läsa här nedan:

UM 9995-20
UM 9927-20
UM 9730-20

I en av domarna, UM 9927-20 förklarar rätten vad som krävs för en ny asylprövning på grund av att nya asylskäl medfört ”verkställighetshinder” av tidigare utvisningsbeslut:

För att frågan om uppehållstillstånd ska kunna tas upp till ny prövning med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) krävs att en utlänning åberopar nya omständigheter som kan antas utgöra ett sådant bestående hinder mot verkställighet som avses i 12 kap. 1, 2 eller 3 § samma lag, samt att dessa omständigheter inte har kunnat åberopas tidigare eller att utlänningen visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare.

Notera att denna typ av ärenden avgörs utan medverkan av nämndemän.

Övriga ärenden

I sex ärenden beviljades personer som inte hade Kamiran Goran som företrädare ny asylprövning med nyfunnen homosexualitet som grund. I tre ärenden, UM 11408-20, 10492-20 och 10078-20 var det personer från Afghanistan som kommit på att de är homosexuella.

En nybliven homosexuell från Irak beviljades ny prövning i dom UM 11345-20 och en med härstamning från Libyen/Marocko fick ny prövning i dom UM 7586-20.

I dom UM 6525-20 är det en person med icke angiven nationalitet som beviljas ny prövning med ”sexuell läggning” och ”könsidentitet” som grund.

I dom UM 6850-20 påstår sig en kvinna från Afghanistan vara både homosexuell och ateist, men det är den påstådda ateismen som ger henne en ny prövning.

Tomas Svantesson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
432Regeringen lovade sänka skatten – höjde i stället med 30 procent
Annons