Det nya rättsliga ställningstagandet omfattar även ansökningar som har kommit in till Migrationsverket innan detta började gälla.

I veckan kungjorde Migrationsverket ett nytt beslut som väckte viss uppståndelse.

Nu blir det möjligt att beviljas uppehållstillstånd på 13 månader för studier som inte är universitets- eller högskolestudier.

Det rättsliga ställningstagandet ger riktlinjer för ärenden om uppehållstillstånd för ”övriga studier”, exempelvis gymnasiestudier, folkhögskolestudier, yrkesinriktade utbildningar och liknande.

Uppdragsutbildningar som bedrivs på universitet eller högskola räknas dock som övriga studier.

Tidigare var det i de flesta fall ett krav att den som ansökte om uppehållstillstånd för övriga studier skulle ha en uttalad avsikt att lämna Sverige efter slutförda studier, något som tagits bort i det nya rättsliga ställningstagandet förutsatt att man lyckats skaffa jobb. Tidigare var man tvungen att återvända till hemlandet först och därifrån ansöka om nytt tillstånd.

För fleråriga utbildningar kan den totala uppehållstillståndstiden dock bli längre.

Personer som är antagna till studier som ska pågå mer än ett år förväntas bli folkbokförda och får därmed tillgång till välfärd på samma villkor som övriga folkbokförda.

Vid ansökan om förlängning av detta uppehållstillstånd ska den sökande visa att han eller hon har gjort ”godtagbara framsteg” i studierna för att få fortsätta.

De rättsliga ställningstagandena görs av Migrationsverkets egen rättsavdelning.