➤ ”Ni kan ju börja med att se till att det finns poliser till att börja med, vilket skämt”, blir en av de mest uppskattade kommentarerna till utspelet.

För en knapp månad sen skrev Samhällsnytt om ett socialdemokratiskt Facebookinlägg som vållade upprörda känslor. Då handlade det om en bild på en polis och en passkontrollant som utför gränskontroller med texten ”Vi slår vakt om Sveriges säkerhet”.

På onsdagen kom nästa Facebookinlägg som väckte såväl känslor som debatt.

”Vi sätter stopp för stöldligorna!” står tillsammans med en bister Stefan Löfven.

Vad man syftar på är internationella stöldligor som reser till Sverige med syfte att begå inbrott, något som hela tiden eskalerar och Socialdemokraterna nu påstår att man ska sätta krafttag mot.

– Man ska känna sig trygg var än man bor i landet. Ute på landsbygden är det vanligt med internationella ligor som står för hälften av bostadsinbrotten och majoriteten av stölder av jordbruksmaskiner som sedan tas ur landet. Det måste få ett stopp, säger Stefan Löfven.

Vad regeringen avser göra rent konkret är att kontakta regeringarna i länder som utgör bas för ligor som opererar i Sverige för att få till stånd bättre samverkan med svenska myndigheter samt lyfta frågorna i EU:s ministerråd.

Reaktionerna är blandade med mestadels stark kritik.

På Twitter svarar polisen Peppe Larsson att han också vill veta mer specifikt vad som ska göras medan andra påpekar att man är för sent ute åtskilliga år.

En av de mest uppmärksammade kommentarerna till Facebookinlägget lyder; ”Ni kan ju börja med att se till att det finns poliser till att börja med, vilket skämt. Den största tjuven är sedan finansministern som stjäl vanliga arbetares surt förvärvade pengar för att samhället havererat med er politik.”

En annan fokuserar på hur otryggheten sprider ut sig; ”Men Sverige är INTE ett tryggt land och kommer aldrig bli ett tryggt land. Så är det och kommer att vara så. För långt gången kriminalitet har orsakat allt lidande för vanliga hederliga människor i fina Sverige”

Alla är dock inte negativt inställda till utspelet; ”så tråkigt att läsa alla spyor folk häver ur sig, istället för att vara tacksamma för en positiv åtgärd.”