Trots att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, redan 2015 slog fast att det inte är tillåtet för obehöriga läkare att ansvara för egna patienter förekommer detta i stor omfattning.

En undersökning SR-programmet Kaliber gjort visar att var tredje sjukhus arbetar på detta sätt mer eller mindre regelbundet – detta trots regler som säger att ännu inte legitimerade läkare inte får jobba ensamma och att en legitimerad läkare ska finnas på plats.

– De har inte sett tillräckligt många patienter med allvarliga symptom för att de ska kunna handlägga dem själva, säger Marie-Lois Ivarsson, tillsynsläkare på IVO.

En av de som drabbats av situationen är den då 2-årige Ozzy som var sjuk i cancer, något de obehöriga läkarna på barnakuten i Uppsala missade vid hela tre tillfällen.

– De kunde ju inte se något fel, så då fick vi åka hem och de sa väl att vi skulle ge Alvedon och Ipren mot smärtan, säger Ozzys pappa Mattias Ferm.

Efter första besöket våren 2017 blev Ozzy allt sämre och man åkte tillbaka till akuten två gånger. Först då man sökte vård för sonen den fjärde gången togs ett blodprov och man konstaterade att han hade leukemi.

I ett mejl till SR Kaliber skriver Akademiska sjukhuset i Uppsala att man beklagar att familjen fick söka vård för Ozzy flera gånger och att icke-legitimerade läkare fortfarande finns på akuten men att de inte längre ensamma får bedöma barn som kommer in.