I slutet av maj beslutade regeringen att de tillfälliga spelansvarsåtgärder som gällt sedan juli föregående år förlängs till och med den 14 november. Om måttstocken för reglernas effektivitet är minskat spelande så får de ses som misslyckade – enligt uppgifter från Skatteverket ökade omsättningen med 7,7 procent jämfört med föregående år då reglerna inte gällde.

De tillfälliga reglerna är avsedda att minska spels omfattning under de speciella omständigheter som råder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. De infördes i juli 2020 och innebär tre konkreta begränsningar:

1. Som mest får spelare sätta in 5000 kronor per vecka och en lika stor förlustgräns gäller även på värdeautomatsspel (slots)
2. Spelare måste ange en gräns för speltid innan spel sker i casinot
3. Bonusar får som mest uppgå till ett värde av 100 kronor

Spelmarknadens omfattning

2019 fick Sverige licenssystem för spel och idag finns det ca 70 spelbolag med licens för vadhållning och nätcasino. I Spelinspektionens licensregister finns ungefär 250 webbplatser angivna spridda över dessa licenstagare men enligt en genomgång av Swedencasino.com var det i början av året endast ca 150 som faktiskt var öppna för spel.

Under det första kvartalet 2020 – då det alltså inte fanns några tillfälliga regler – omsattes det 3 656 miljoner kronor på licensierade sajter. Under samma period i år – med de tillfälliga spelansvarsåtgärderna i bruk – hade den siffran ökat till 3 939 Mkr (+7,7 %). Med omsättning avses spelares insättningar minus utbetalade vinster. Källa, Spelinspektionen.

Under samma period har också antalet självavstängda spelare ökat från 63 000 till nästan 64 000.

Förklaringar till ökningen

Det finns flera förklaringar till varför en ökning har skett, och de samspelar säkerligen till viss mån. Regeringens anledning till att införa regelverket kan ha varit korrekt; Att ökad isolering och mer tid hemma skulle leda till mer spelande. Relaterat till detta är även att viss verksamhet tvingats ut på nätet. Statliga Casino Cosmopol var till exempelvis stängt och det är rimligt att anta att åtminstone delar av den konsumtionen flyttat online.

Vidare finns det även tillkortakommanden i formuleringen av de tillfälliga spelansvarsåtgärderna. Maxgränsen på 5000 kronor gäller endast per licens. Som nämnts finns det ett sjuttiotal licensierade bolag vilket betyder att regeln blir näst intill meningslös då en spelare i praktiken kan sätta in och förlora hundratusentals kronor i veckan genom att byta nätcasino.

Det svårt att sia i hur det hade sett ut utan de tillfälliga reglerna men alla kan nog enas om att de inte riktigt fått den effekt det var tänkt. Siffrorna ovan tar heller inte hänsyn till spel på icke licensierade nätcasinon.