På tisdagen släppte Brottsförebyggande rådet, Brå, sin senaste Nationella trygghetsundersökning, NTU. Här framkommer att det framför allt är de unga kvinnornas liv som begränsas i en vardag som upplevs alltmer otrygg.

Bland befolkningen generellt väljer nästan en fjärdedel en annan väg eller annat färdsätt på grund av oro för att utsättas för brott. Värst är situationen för kvinnor mellan 20-24 där 42 procent uppger att de anpassar sitt liv efter otryggheten. Motsvarande andel bland män är 16 procent.

– Att mångas tillvaro begränsas av att de känner sig tvungna att ändra sina resvägar och färdsätt, är en allvarlig konsekvens av den otrygghet och oro för brott som främst unga kvinnor säger sig uppleva, säger Maria Söderström, utredare på Brå.

Sexualbrott
Andelen som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2017 är 6,4 procent av befolkningen (16–84 år). Det är en ökning jämfört med 2016 då andelen var 4,7 procent. Framför allt efter 2015 har en ökning skett. 35,8 procent av kvinnorna i åldersgruppen 20-24 uppger att de utsatts för ett sexualbrott under 2017.

Sociala medier skrämmer
Sociala medier är ett område alltfler undviker att använda då man befarar hot och trakasserier. En femtedel uppger att de under det senaste året inte vågat uttrycka sig på internet av denna anledning.

Ökat förtroende för polisen
Samtidigt ökar förtroendet för rättsväsendet och speciellt polisen. 47 procent har ett mycket eller ganska stort förtroende för rättsväsendet och för polisen gäller 49 procent.

– Förtroende för rättsväsendet och de enskilda myndigheterna som ingår där, är viktigt i ett samhälle. Om den som utsätts för brott inte vill eller vågar anmäla eller ställa upp som målsägare eller vittne, så innebär det svårigheter för rättsväsendet, säger Sofie Lifvin, utredare på Brå.

Ladda ned rapporten här.