Efter att i främst invandringsrelaterade sammanhang påstått att Sverige är rikt och har i princip för ändamålet oändliga resurser, kom statsminister Stefan Löfven (S) på torsdagen med beskedet att så inte längre är fallet då det handlade om coronakrisen och svenska folkets väl och ve.

pressträffen på torsdagen meddelades att inreseförbudet till Sverige förlängs till den 15 juni. Förbudet omfattar utländska medborgare som reser till Sverige från icke-EU-länder med undantag för bland annat Norge och Storbritannien. Liksom tidigare är också asylsökande migranter undantagna från förbudet.

Även utrikesdepartementet förlänger sin avrådan från icke nödvändiga utlandsresor fram till den 15 juli.

Åldrande befolkning

Löfven inledde pressträffen med att uppge att Sverige har mer resurser att ta av men att de inte är oändliga och lade skulden på vad som komma skall på landets åldringar.

– Inget land har oändligt med resurser. När väl krisen är över så har vi enorma behov i vårt samhälle som inte är kopplat till coronakrisen – inte minst att Sverige har en åldrande befolkning, säger han och fortsätter:

– Det finns ingen garanti att när det här väl är över, att det är lugnt i 10 år. Det kan komma något mer som vi inte känner till. Vi kan inte bete oss som om vi har oändligt med resurser för det har vi inte.

Angående munskydd menar Löfven att man är skeptiska mot att införa ett generellt påbud för användningen av dessa och att det lätt skulle skapa en falsk säkerhet.

”Mitt Europa bygger inte murar”

När Löfven deltog i en manifestation för migranter i samband med krisen 2015 uppgav han bland annat att regeringen då ökade stödet till kommunerna för det massiva inflöde som då pågick. Då hette det också att ”det som nu är en ansträngning, på sikt en tillgång för Sverige”.

I en riksdagsdebatt mellan Löfven och Jimmie Åkesson i fjol påpekade SD-ledaren att Socialdemokraterna från det att dom kom till makten trots stora och fina ord fortsatt att montera ned välfärden för att i stället satsa alltmer på migrationen som hela tiden slukar en allt större mängd miljarder kronor per år.