Den stora invandringen till Sverige fortsätter. Under årets åtta första månader har Migrationsverket beviljat över 60 000 uppehållstillstånd, motsvarande en medelstor stad i Sverige. Med samma takt kommer vi ha delat ut nära 85 000 vid årets slut.

Så här ser statistiken ut hittills i år:

Summan på årsbasis motsvarar en stad som skulle bli Sveriges 26:te största, ungefär samma storlek som Solna, Kungsbacka eller Kristianstad.

Stor demografisk förändring

2002 fanns 8 940 788 invånare i Sverige. Av dessa var tolv procent utrikes födda, sex procent födda till en utrikes född förälder och 79 procent född till två inrikes födda föräldrar.

2018 hade befolkningen ökat till 10 230 185 personer varav 19 procent var födda utomlands, 7,5 procent födda till en utrikes född förälder och 68 procent födda till två inrikes födda föräldrar.

Tittar man på barn mellan 0 och fjorton år förändras siffrorna än mer dramatiskt – i denna grupp med 1 819 729 barn är bara 62 procent födda till två inrikes födda föräldrar.

LÄS MER: Demografi: Drygt hälften i gruppen 0-44 födda av två infödda föräldrar – svenska barn snart i minoritet

LÄS ÄVEN: Muslimsk profil talar om maktövertagande i Sverige: ”Snart vänta bara inshAllah”