En undersökning som Miljöförvaltningen i Malmö företagit har skapat panik hos invånarna. Den mångkulturella stadens favoriträtt nummer ett, kebaben, har visat sig vara hälsofarlig, i var tredje fall är det så illa att den klassas som livsfarlig. Om restaurangerna inte skärper sina rutiner kan hundratals av dem komma att stängas ned och kebaben vara ett minne blott. På ett flertal ställen har försäljningen redan stoppats.

Livsmedel i Sverige ska vara innehållsdeklarerade. Detta är det mindre noga med i de länder varifrån de flesta som driver kebab-restaurang kommer. Den inställningen har man tagit med sig hit och när hälsovårdsmyndigheterna i Malmö kom på inspektion lyste innehållsförteckningar i många fall antingen helt med sin frånvaro eller var ofullständiga.

Allergiker riskerar livet och hälsan

I vissa av kebaberna hittade man vid laboratorieanalys ämnen som kan vara direkt dödliga för allergiker genom att orsaka andningsuppehåll och så kallad anafylaktisk chock. Men även för personer med mindre allvarlig allergi kan ämnena ge nog så besvärliga symptom som klåda, hudutslag, rinnande ögon och näsa med mera.

Uppskattningsvis bor det runt 50 000 personer i Malmö med allergier på en nivå som innebär att det befinner sig i riskzonen. för dessa är det viktigt att veta vad allt de stoppar i sig innehåller och att livsmedel med allergiframkallande ingredienser har varningstexter om detta alternativt att personalen kan svara på huruvida en viss maträtt innehåller något sådant.

Malmös ”nationalrätt”

Kebab är en maträtt som har sitt ursprung och är omåttligt populär i Mellanöstern med omnejd. I takt med folkutbytet i Malmö där snart en majoritet av invånarna har utomvästlig invandrarbakgrund har kebaben förvandlats till en av stadens mest populära maträtter. Att den nu döms ut som livsfarlig har skapat panik.

– Det här är väldigt allvarligt. Kebab är Malmös nationalrätt, säger den djupt oroade enhetschefen Maria Svensson på miljöförvaltningen i en kommentar till Sydsvenskan.

Säljs på hundratals ställen – nu stängs många

Även falafeln som konkurrerar med kebaben om den nya Malmöbefolkningens gunst är i farozonen av samma skäl. Sammantaget handlar det om maträtter som säljs på hundratals ställen i Malmö.

Många av dem har redan tvingats bomma igen och ytterligare många fler kan tvingas ta ned skylten om de inte börjar följa de svenska lagarna och förordningarna om hur livsmedel ska innehållsdeklareras. I många fall är det även EU-förordningar som måste följas.

Stoppas i hela EU

Även i grossistledet, som ofta inte är detsamma som för traditionellt svenska livsmedel utan sköts av företag som drivs av personer med utomvästlig bakgrund, slarvas det med märkningen. Så även om kebab-restaurangägaren skulle vilja veta mer om innehållet så finns inte den informationen att tillgå.

Flera av de här produkterna har nu stoppats, inte bara i Sverige utan i hela EU. Det kan innebära att det blir stor brist på kebab. för många kebab-ätare är det också av religiösa skäl otänkbart att gå över till exempelvis fläsklägg och rotmos.

Vill inte offentliggöra syndarna

En betydande andel av näringslivet i Malmö är svart och bedrivs under myndigheternas radar. På miljöförvaltningen kommenterar man inte huruvida man befarar en ökad svarthandel med kebabkött i spåren av åtgärderna.

Miljöförvaltningens enhetschef, Maria Svensson vill heller inte offentliggöra någon lista på vilka restauranger och kiosker det är som säljer potentiellt livsfarlig kebab. Den som är allergisk får antingen avstå helt från sin älsklingsrätt eller chansa med livet som insats.