partier-pengar
Ekonomi

Partistödet snart uppe i 200 miljoner om året

Publicerad 10/14/2021
Annons

Antalet svenskar som är medlemmar i ett politiskt parti har minskat kraftigt genom åren. Partistödet har samtidigt gått i motsatt riktning och blivit en alltmer kännbar utgift för skattebetalarna. I dagarna höjdes det igen – av de stödmottagande partierna själva – och närmar sig nu 200 miljoner om året.

Enligt det färska beslutet fattat av riksdagens partibidragsnämnd ska 183 miljoner kr delas ut i stöd till de åtta riksdagspartierna för riksdagsåret 2020/2021. I motsats till andra partier utanför riksdagen får även vänsterextrema Feministiskt Initiativ partistöd.

Partistödet innefattar inte riksdagspolitikernas löner. Dessa är också skattefinansierade men tillkommer utöver de 183 miljonerna Ungefär en tiondel av stödet är öronmärkt till kön och ska gå till partiernas kvinnoförbund. Mansförbund har inte rätt till några pengar.

Slöseriombudsmannen kritisk

Slöseriombudsmannen (Slöso) riktar allvarlig kritik mot stödet och hur det är utformat. På sin webbplats skriver man att dess konstruktion utan koppling till medlemsantal skapar gör att partierna inte behöver arbeta för att rekrytera och behålla sina medlemmar. Det leder till att partiernas demokratiska legitimitet minskar, menar man. Att pengarna delas ut utan krav på transparens och redovisning över hur de används anser Slöso också är problematiskt.

Vidare menar man att den fria opinionsbildningen snedvrids av bidragen. Skattebetalare tvingas finansiera politiska partier som de inte stödjer eller till och med är motståndare till . Genom att bara riksdagspartier (plus Feministiskt Initiativ) får stöd anser Slöso att andra partier missgynnas och det politiska landskapet konserveras.

Särskild kritik mot könsorättvist stöd

En särskilt kritik riktar Slöseriombudsmannen mot det särskilda stödet till kvinnor. Det gör att partier bildar kvinnoförbund oavsett man tycker det är rimligt eller inte eftersom miljonbelopp i partistöd annars fryser inne. Slöso menar att detta är en otidsenlig konstruktion. Man skriver:

Att ett land som Sverige skulle behöva detta särbidrag just för kvinnor saknar grund. Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet. Här värnas dessutom lika rättigheter och deltagande på lika villkor. Om partierna vill ha interna organisationer som delar upp människor utifrån kön eller något annat, så får de ha det, men det är inget som staten borde uppmuntra eller använda skattemedel till.

Stödet i siffror

Statligt partistöd:

Socialdemokraterna: 40 558 008 kronor
Moderaterna: 30 882 888 kronor
Sverigedemokraterna: 26 792 040 kronor
Centerpartiet: 16 297 620 kronor
Vänsterpartiet: 15 250 608 kronor
Kristdemokraterna: 13 156 584 kronor
Liberalerna: 12 783 280 kronor
Miljöpartiet: 11 909 472 kronor
Feministiskt initiativ: 324 704 kronor
Totalt: 167 955 204 kronor

Statligt stöd till partiernas kvinnoorganisationer:

Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund: 2 965 250 kronor
Moderaterna: 2 385 050 kronor
Sverigedemokraternas kvinnoförbund: 2 230 330 kronor
Centerkvinnorna: 1 630 790 kronor
Vänsterpartiet: 1 572 770 kronor
Kristdemokratiska kvinnoförbundet: 1 456 730 kronor
Liberala kvinnor: 1 418 050 kronor
Miljöpartiet de Gröna: 1 340 690 kronor
Totalt: 14 999 660 kronor

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons