Sverige blev i förra veckan medlem i Nato och redan nu har staten gått ut med information hur man ska bidra i militäralliansen. Vid sidan om vapen och soldater där det behövs i världen – ska Sverige även bidra med ”jämställdhetsperspektiv” och ”jämställdhetsintegrering”.

Det är Jämställdhetsmyndigheten som har förberett sig inför Natointrädet genom att studera en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i vilken det påstås att Nato har flera ”svagheter” i arbetet med kvinnor, fred och säkerhet.

LÄS ÄVEN: Nato: Våra styrkor ska bli klimatvänliga

Annika Karlsson är enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten och hon lyfter att Nato har mycket att förbättra eftersom att det är betydligt färre kvinnor än män på den militära och civila sidan av militäralliansen.

– Tittar vi på Nato som helhet så är det betydligt färre kvinnor än män på både den militära och civila sidan av organisationen. Att förbättra könsfördelningen i Natos samtliga institutioner är en av flera frågor som Nato arbetar med.

Enligt Annika Karlsson är könsfördelningen i Nato ett problem som grundar sig i hur det ser ut på hemmaplan i medlemsländerna.

– Nato består av medlemsländer som har sin egen situation och sitt arbete. Även Sverige har ett arbete att göra för att uppnå jämställdhet i Försvarsmakten.

– En nyligen publicerad avhandling visar att utvecklingen mot jämställdhet går långsamt inom Försvarsmakten och pekar på olika möjliga orsaker till det. Trots att arbete pågått i decennier uppgår andelen kvinnor av Försvarsmaktens militärt anställda personal till knappt tolv procent.

Sverige ska driva frågan

Jämställdhetsmyndigheten framför i sitt pressmeddelande att det blir en fråga för Sverige att driva på för att förändra och visa vägen när det gäller jämställdhetsarbetet i Nato.

– Den oberoende granskningen från FOI lyfter att det är viktigt att den högsta ledningen stödjer jämställdhetsarbetet i Nato. Det blir en fråga för Sverige som medlem. Sverige har en ny handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet som löper under perioden 2024 – 2028.

Annika Karlsson lyfter att Sveriges myndigheter som verkar inom ramen för Totalförsvaret redan ska integrera ett så kallat jämställdhetsperspektiv och att det kommer tas med till Nato.

– Ett femtontal myndigheter, bland annat Jämställdhetsmyndigheten, har i uppdrag att bidra till genomförandet av planen och att dess målsättningar uppnås. I handlingsplanen betonas till exempel att myndigheter som verkar inom ramen för Totalförsvaret i sin nationella och internationella verksamhet ska integrera ett jämställdhetsperspektiv samt agera i enlighet med agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Vidare är Sverige påminner Annika Karlsson att Sverige har mycket erfarenhet på området. Det handlar bland annat om ”kunskapscenter” och ”jämställdhetsrådgivare”.

– Sverige tar också med sig mycket erfarenhet av att arbeta med jämställdhet i Försvarsmakten, bland annat finns kunskapscentret Nordic Centre for Gender in Military Operations inom Försvarsmakten som ger internationella utbildningar, exempelvis för jämställdhetsrådgivare i Nato, FN och EU. Dessutom har Sverige mycket kunskap och erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsintegrering inom områdena fred och säkerhet, genom Folke Bernadotteakademin men också i civilsamhället.

LÄS ÄVEN: Nato-chefen hyllar mångfald, hbtqi och trans: ”Vår styrka”