Nyligen talade Påve Franciskus inför en grupp missionärer i Vatikanen. I sitt tal förklarade han att länder inte utvecklas av sig själva, länder byggs av migranter.

Den 29 oktober tog Påve Franciskus emot en grupp missionärer för ett generellt möte som även behandlade migrationsfrågor. Under mötet uttryckte Påve Franciskus sin syn på migration och gav egna exempel från Argentina, där han själv växte upp efter andra världskriget. Franciskus beskrev Argentina som en drinkblandning av migranter, ett land som tog emot många men också behövde många för att utvecklas.

– Jag är ett barn av migranter, jag minns efterkrigstiden – jag var omkring 10-12 år gammal när min pappas arbetsplats tog emot polska migranter. Jag minns hur alla arbetare välkomnades ordentligt.

Påve Franciskus förklarade att han idag ser ett samhälle där det är allt vanligare att stänga ute främlingen. Ett samhälle som sätter välbefinnande före allt annat. Länder stänger sina gränser för att inte besväras och tillåter endast människor som bidrar till välbefinnandet att vistas i närheten.

Påven jämförde de stängda gränserna med Europas stora demografiutmaning som är ett resultat av sjunkande födelsetal i Europa. I båda fallen går välbefinnandet först. Det handlar om en rädsla för främlingen. En rädsla för migranten eller det nya barnet. Välbefinnande är självmord, förklarade Påven.

– Känn er som migranter, ja, känn er som utsatta migranter, migranter till Herren som knackar på hans dörr med bönen, precis som migranter knackar på dörren till deras mottagande land, lev som migranter mellan varandra, håll ihop som migranter i församlingen.