Enligt en ny policy som betaltjänsten PayPal hade tänkt införa skulle företaget framöver ha tillåtits dra stora summor pengar från kunder som företaget anser ”sprider felaktig information” eller ”utgör en risk för användarnas välbefinnande”. Det hela skulle ha fungerat som en typ av internt bötessystem. Men efter massiv kritik i sociala medier tar de tillbaka allt.

Företaget, som erbjuder olika finansiella tjänster, har upprepade gånger deplattformerat konservativa organisationer och enskilda personer på grund av deras politiska åsikter. Från och med den 3 november hade PayPal tänkt utöka sin ”befintliga lista över förbjudna aktiviteter”.

Bland ändringarna i policyn återfanns förbud mot ”att skicka, publicera eller publicera meddelanden, innehåll eller material” som ”främjar desinformation” eller ”utgör en risk för användarens säkerhet eller välbefinnande”. PayPals användare skulle även förbjudas att göra något som företaget anser vara ”främjande av hat, våld, ras eller andra former av intolerans som är diskriminerande”.

LÄS ÄVEN: Totalitär mediecensur i Europa får godkänt av EU-domstolen

Skulle konfiskera upp till 28 000 kronor

I de nya reglerna stod det att överläggningar kring överträdelser skulle göras av PayPal ”efter eget tycke” och att dessa kunde komma att utsätta användaren för tvång till ”skadestånd”. Med det avsågs bötesbelopp som skulle kunna uppgå till 2 500 amerikanska dollar, motsvarande cirka 28 000 svenska kronor, per förseelse. Pengar som ”debiteras direkt från ditt PayPal-konto”.

Företagets nya användaravtal innehöll även en bestämmelse där kontoinnehavaren bekräftar att den summan ”för närvarande är en rimlig minimiuppskattning av PayPals faktiska skador” härrörande från de administrativa kostnaderna för att spåra överträdelser och skador på företagets rykte.

LÄS ÄVEN: Youtube censurerar Samnytt – tog bort Paludan-intervju

Har tidigare stängt av konservativa personer

– Oavsett vilken motivering PayPal har för att etablera dessa otydliga nya kategorier av förbjudna uttryck, kommer de nästan säkert att ha en allvarligt nedkylande effekt på användarnas uttalanden. Som ofta är fallet med dåligt definierade och åsiktsdiskriminerande regler om uttalanden, kommer de personer som har impopulära eller minoritetssynpunkter sannolikt att bära bördan av dessa restriktioner, säger Aaron Terr, en senior programansvarig vid Foundation for Individual Rights and Expression, till The Daily Wire.

Nyligen stängde företaget av tre konton som kunde kopplas till Toby Young – en brittisk konservativ opinionsbildare som driver den ideella organisationen Free Speech Union. De har även sanktionerat gruppen Gays Against Groomers som arbetar emot sexualisering av barn.

PayPal backar

Men PayPal har efter den massiva kritiken som uppkommit bland tunga profiler i sociala medier – efter medias uppmärksammande av den nya policyn – gått ut med att de drar tillbaka detta.

”Ett AUP-meddelande gick nyligen ut av misstag som innehöll felaktig information. PayPal bötfäller inte människor för desinformation och detta språk var aldrig avsett att infogas i vår policy. Våra team arbetar med att korrigera våra policysidor. Vi är ledsna för förvirringen detta har orsakat”, säger en av PayPals talespersoner till National Review i ett skriftligt utlåtande.

LÄS ÄVEN: Donald Trump permanent borttagen på Twitter