Lars-Holmgard-haktet-karlstad-feat

Tingsrättschef Lars Holmgård ska analysera vad som gick snett. Bild: Faksimil SVT.

Inrikes

Pedofil släpptes ur häktet – ”en miss”

Publicerad 10/14/2022
Annons

En man i 30-årsåldern bosatt i Värmland och tidigare dömd för grova pedofila sexualbrott släpptes ur häktet trots att han är på sannolika skäl – den högre misstankegraden – misstänkt för nya våldtäkter mot barn. Berörda aktörer inom rättsväsenet träter nu om vem som bär skulden för det inträffade.

Pedofilen har suttit häktad sedan 1 augusti, misstänkt för fler våldtäkter mot ett barn begångna i juli i år. Häktningen skedde på sannolika skäl – den högre misstankegraden – något som indikerar att bevisläget är gott.

För att mannen begått brotten talar också att han är tidigare dömd för barnvåldtäkter och även för andra sexualbrott. Pedofiler har en hög återfallsfrekvens i brottslighet och det är en återkommande kritik i samhällsdebatten att sådana personer släpps ut i samhället utan kontroll efter att ha genomgått psykoterapi som påstås kunna bota denna sexuella läggning.

Berörda aktörer skyller på varandra

Att mannen i det aktuella fallet släpptes ur häktet trots starka misstankar om nya pedofila brott beror enligt tingsrättschefen Lars Holmgård på att högre instans, hovrätten, tolkat åklagarens begäran om häktning i 18 dagar som att denne inte önskade någon förlängning av häktningstiden.

Det är emellertid en förklaring som åklagaren avvisar eftersom häktning alltid beslutas för ett par veckor åt gången och sedan måste förlängas genom nytt beslut i domstol.

Överklagade felaktig häktning

Konkret har pedofilen överklagat häktningsbeslutet när två veckor gått och menat att han suttit olagligt frihetsberövad. Hovrätten har i avsaknad av ett tingsrättbeslut om förlängd häktning gått på mannens linje och beslutat att han ska försättas på fri fot.

Hovrättens beslut grundar sig på att åklagaren vid häktningsförhandling i tingsrätten begärde 18 dagar på sig att förbereda åtalet. En person får dock häktas endast i 14 dagar, därefter måste en begäran om förlängd häktning inkomma.

Så skedde inte från åklagarens sida och pedofilen kunde därför överklaga häktningen som felaktig när de 14 dagarna var till ända. Åklagaren har på oklara grunder förutsatt att mannen häktats för en period på 18 dagar, trots att detta alltså inte är tillåtet och därför inte begärt någon omhäktningsförhandling.

Beslutade om längre häktningstid än tillåtet

Tingsrätten har i strid med reglerna beslutat om häktning i 18 dagar. Enligt tingsrättschef Lars Holmgård har man också uppfattat att åklagaren inte ville ha någon förlängd häktning, utan att han då skulle vara redo att väcka åtal.

Så kan det också ha varit men de fyra överskjutande dagarna förbi vad som är den tillåtna gränsen utan ny häktningsförhandling gav ändå pedofilen möjlighet att slippa ut ur häktet genom en överklagan. I avsaknad av ett tingsrättbeslut om förlängning hade hovrätten inget annat val än att besluta att mannen skulle försättas på fri fot.

Gör olika tolkningar av vad som gått snett

Både åklagaren och mannens försvarare lägger skulden på tingsrätten för att ha fattat ett häktningsbeslut som man borde förstått strider mot lagen.

– Det är ju ett krav att tingsrätten följer lagen och det har man inte gjort, säger försvarsadvokaten Hans Peter Lindström.

– Det är en ren miss av tingsrätten som jag förstår hovrätten, säger åklagaren Katarina Ström Lindberg.

Det är samtidigt oklart varför varken åklagaren eller försvararen, som också är väl insatta i reglerna, reagerade på tingsrättens felaktiga beslutet och varför åklagaren inte inkom med en begäran om förlängning efter 14 dagar.

Tingsrättschefen ska ”analysera”

Tingsrättschef Lars Holmgård vill inte ta på sig ansvaret för att pedofilen släpptes ut ur häktet. Enligt honom är det åklagarens ansvar att inkomma med en begäran om förlängd häktning, annars är det underförstått att den häktade ska släppas.

– Det är en medveten tanke att inte hålla omhäktningsförhandling, säger han.

Samtidigt säger Holmgård att hovrättens beslut ”förbryllar” honom. På Värmlands tingsrätt ska man nu analysera vad som hänt och fundera över om det finns skäl att ändra några rutiner.

Lars Holmgård ansökte förra året om toppjobb som domare i Högsta domstolen. Det är oklart huruvida det aktuella schabblet kan komma att påverka hans möjligheter att få en sådan tjänst.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
660Demonstration mot svenskt WHO-medlemskap
Annons