Tjänstepensionsföretaget Alecta meddelade under onsdagen att man avsåg att avveckla svenska banker som Handelsbanken och Swedbank från sitt innehav. Anledningen som uppgavs var att banken gjort analysen att man investerat för tungt i en enskild sektor och inte spritt riskerna i tillräcklig utsträckning. I stället meddelade man sin avsikt att investera i amerikanska nischbanker, bland annat Silicon Valley Bank (SVB).

Alectas investering skulle visa sig ödesdiger när SVB redan under torsdagskvällen föll handlöst på börsen. Det visade sig att banken, vilken framför allt investerar i teknikföretag, hade problem med minskad inlåning och att man snabbt var tvungen att vidta åtgärder för att stärka balansräkningen.

LÄS ÄVEN: Ekonom: Svenska folket står inför otrevlig överraskning

En sådan åtgärd var att man sålde aktier för 21 miljarder dollar, trots att den snabba försäljningen innebar en förlust på 1,8 miljarder dollar. Banken meddelade senare att man sålt av merparten av de tillgångar som fanns tillgängliga för försäljning.

Greg Becker, vd för SVB Financial Group, hade följande att säga till allmänheten:

”Vi vidtar dessa åtgärder eftersom vi förväntar oss fortsatt högre räntor, pressade publika och privata marknader och minskande kassanivåer från våra kunder”

Bankens finansiella svårigheter gick inte obemärkt förbi. Aktien störtdök med 60 procent efter försäljningsbeskedet. För Alecta innebar det en förlust på ca 4,6 miljarder kronor. Alecta har även betydande innehav i flera andra mindre amerikanska banker, vilka också gjort avsevärda förluster de senaste dagarna. Överlag var det en mycket dålig vecka för den amerikanska banksektorn.

Ytterligare en graverande omständighet är att Becker bara ett par veckor innan kraschen sålde egna SVB-aktier för 3,6 miljoner dollar. Detta i ett läge där han sannolikt visste att banken hade ett betydande kapitalunderskott som man behövde reglera och som skulle kunna påverka kursen negativt. Enligt tidningen Fortune hade Becker gått ut till klienter och bett dem att hålla sig lugna och inte genomföra förhastade försäljningar. Becker hävdas dock inte ha begått något lagbrott genom försäljningen.

LÄS ÄVEN: Domedagsekonomen varnar för stagflation: Hög ränta sänker ekonomin och INTE inflationen

Eftersom Alecta förvaltar tjänstepensioner riskerar företagets förluster att bli kännbara för löntagare som förlitar sig på Alecta för delar av sin ekonomiska trygghet under pensionen. I media har tonen varit syrlig efter det något vågade draget att sälja av säkra svenska innehav till förmån för amerikanska nischbanker. När företagets chef för externkommunikation och press, Jacob Lapidus, kunde nås för en kommentar hade han följande att säga:

”Det är klart att det var lite tråkig tajming”