2014 fick en förening i Angered i Göteborg miljonbelopp i bidrag från skattebetalarna för att skapa en kamelfarm. Den skulle ha en integrationsfrämjande effekt för de många med utomvästlig invandrarbakgrund som numera är bosatta i staden. Innan farmen var klar gick projektet i konkurs och alla pengarna var borta. Nu åtalas tre av huvudmännen för grova bokföringsbrott och bedrägerier. Det rapporterar GP.

Enligt Ekobrottsmyndighetens utredning har de tre ansvariga som nu åtalas inte brytt sig om att upprätta någon bokföring överhuvudtaget. Under flera års tid tog man samtidigt emot stora belopp i så kallade integrationsmedel från Arbetsförmedlingen och kommunen för kamelprojektet.

Lanserade kamelmjölk som botemedel mot cancer

Pengarna har så långt utredningen hittills kunna se i huvudsak gått till annat än att bygga den aviserade kamelfarmen, bland annat för att köpa in kamelmjölk och resa på kamelkonferenser i Kazakstan.

Kamelmjölken såldes sedan till godtrogna personer i en kvacksalverikampanj om att den kunde bota autism, cancer och andra sjukdomar.

Kamelfarm ansågs integrationsfrämjande

Lena Salo, utvecklingsledare på social resursförvaltning i Göteborg, var en av dem som hyllade projektet som integrationsfrämjande och såg till så att det finansierades med sammanlagt 2,5 miljoner kronor i skattemedel.

– Kan det här leda till att folk får en sysselsättning, kanske särskilt somalier som står långt utanför arbetsmarknaden, då tycker jag det är värt att testa, sade hon då i en kommentar till GP.

Gick i konkurs – då var bidragsmiljonerna borta

Någon uppföljning i takt med att miljonbeloppen betalades ut skedde inte och ett par år sedan gick föreningen i konkurs. Då fanns inga pengar kvar. Något kamelfarmsbygge hade inte påbörjats.

Tre män åtalas

Två män med utomvästlig invandrarbakgrund, 77 respektive 23 år gamla och centralfigurer i Angereds Kamelcenter, åtalas nu för grovt bokföringsbrott. En 65-årig man med svensk bakgrund åtalas samtidigt för bokföringsbrott av normalgraden.

Två av dem åtalas även för grovt bokföringsbrott som företrädare för den ekonomiska föreningen Interkulturellt projektcentrum knuten till kamelfarmsprojektet.

LÄS MER: Påstått integrationsfrämjande kamelfarm försatt i konkurs

En av de åtalade vidgår att han inte skött bokföringen, detta därför att han inte vet hur man gör. Vid sidan av bokföringsbrott utreds männen efter anmälan av Arbetsförmedlingen även för grova bedrägerier relaterade till de försvunna miljonbelopp som man fått i bidrag för projektet.

Ingen av de åtalade har erkänt brott.

Hyllades av politiker

Flera profilerade politiker och höga tjänstemän i staden lovordade bygget av en kamelfarm samtidigt som det sågades av kunniga personer inom näringslivet och blev en stor snackis bland vanligt folk såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Sedan projektet gick i konkurs och allvarliga oegentligheter uppdagats har hyllningarna ersatts av en kompakt tystnad från politiskt håll.