➤ I ett öppet brev på den polska ambassadens webbplats kritiserar Polens ambassadör i Sverige, Wiesław Tarka, Dagens Nyheter i allmänhet och tidningens chefredaktör, Peter Wolodarski, i synnerhet för att på nyhetsplats i sin utrikesjournalistik rapportera ensidigt vinklat och lögnaktigt om Polen.

Brevet inleds med en förklaring av varför Tarka ser sig föranlåten att tillskriva Dagens Nyheters chefredaktör: ”Bäste Peter Wolodarski. De senaste dagarna har jag i Dagens Nyheter läst flera artiklar som porträtterar olika aspekter av hur livet i Polen gestaltar sig idag. Jag förstår att var och en har rätt till sin egen åsikt i olika frågor, men som ambassadör för Polen i Sverige känner jag mig förpliktad att reagera på den ensidiga och ofta osanna beskrivningen av situationen i mitt land.

Tarka påtalar att DN har publicerat en veritabel flod av problematiska nyhetsartiklar och kolumner om Polen nyligen. I sitt brev vill han fokusera på två av dem som han anser särskilt klandervärda.

Den ena är en artikel om firandet av Polens självständighetsdag den 11 november och som DN rubriksatt som ”Polsk nationalistmarsch samlade 60000”. Den andra, som publicerades den 27:e samma månad, handlar om kvinnans roll och ställning i det samtida Polen och som DN tav rubriken ”I Polen vill regeringen att kvinnorna stannar hemma”.

”Polackerna firade, som man gör varje år, självständighetsdagen den 11 november. Eftersom Polen raderades ut från den europeiska kartan för 123 år sedan och återuppstod som en fri nation för 99 år sedan – varav 5 utgjorde en tragisk ockupation av nazi-Tyskland och Sovjetunionen följt av 44 år av kommunism – framkallar detta datum speciella känslor och stämningar. Det är viktigt att nämna att det under kommunistdiktaturen från 1945 till 1989 var förbjudet att fira den här dagen. Jag minns från tiden som student de olagliga sammankomsterna vid den okände soldatens grav i Warsawa.

Det är sant att det bland de som firade fanns en högljudd men marginell grupp av aggressiva nationalister. Dessa fördömdes med eftertryck av president Andrzej Duda. Jag citerar: ”Det finns ingen plats i Polen för xenofobi, patologiska nationalism och antisemitism.” Samtidigt firade tiotusentals och deltog fredligt i såväl självständighetsmarschen som som i den traditionella ceremonin vid den okända soldatens grav eller sprang i den årliga självständighetslöpartävlingen. Andra besåg paraden där historiska händelser rekonstruerades.”

Tarka berättar att han befann sig i Göteborg 2001 och hur han tydligt minns hur snabbt ett europeiskt toppmöte kan förvandlas till ett slagfält täckt av svart stinkande rök när en högljudd aggressiv minoritet stjäl föreställningen. Det var något liknande som inträffade i Warsawa den 11 november i år, menar Tarka och skriver han inte kan acceptera att DN låter en liten högljudd minoritet av extremister tjäna som beskrivning för hela självständighetsfirandet.

Den andra DN-artikel som Tarka valt ut som exempel är ”I Polen vill regeringen att kvinnorna stannar hemma” av Ingmar Neveus. Tarka kritiserar i sitt brev till Wolodarski hur Neveus använder ett isolerat fall av polska kvinnor för att generalisera kring kvinnans roll i det samtida Polen. Ur artikeln citerar han följande: “Det populära flerbarnbidraget som PIS har infört, kallat 500plus, syftar bland annat just till att kvinnor ska föda fler barn och kunna stanna hemma med dem i större utsträckning.”

”När jag läser artikeln undrar jag verkligen varifrån slutsatsen kommer att att koppla samman 500plus med resultat som redan beskrivits av Neveus. För det första har 500plus-programmet varit på plats i endast två år. Alla anständiga analytiker måste medge att det är en för kort tidsperiod för att verkligen kunna förstå vilken inverkan 500plus har eller kommer att ha på familjeliv och arbetsmarknad i Polen.

För det andra, även om experterna är oense i sina åsikter om huruvida programmet är väl genomtänkt eller inte, så finns en bred konsensus i Polen at de polska familjerna – inte bara de polska kvinnorna – förtjänar ett barnbidrag.”

Tarka vill också klargöra att detta inte är en reform som endast den nuvarande konservativa regeringen – som Wolodarski och hans underlydande uppenbarligen ogillar – står bakom. Oppositionen i Polen vill till och med gå ännu längre, berättar Tarka:

”Det stora oppositionspartiet Platforma Obywatelska har redan klargjort att om de skulle komma till makten om två år så skulle de inte bara behålla detta, utan introducera 500plus också för det första barnet i en familj.”

Tarka uppmanar DN att skaffa sig och sedan förmedla en sann bild av den polska kvinnan genom att ta en närmare titt på några av de senaste data som Eurostat presenterat, t.ex. om antalet kvinnor på högre befattningar i EU:s medlemsländer. Där intar Polen en andraplats med 41 procent. Tarka medger att det inte är fullt ut jämställt men att hans land ändå ligger i framkant i Europa.

En annan Eurostat-statistik Tarka vill att DN läser in sig på är den om löneskillnader mellan kvinnor och män i EU. Den är 7,7 procent i Polen att jämföra med genomsnittet för EU som är 16,3 procent. Allt är inte perfekt för kvinnor i Polen medger Tarka, men i flera avseenden är det ändå bättre än på många andra håll i EU:

”Det betyder inte att det inte finns några problem för kvinnor i det polska samhället, men jag är förvissad om att på väldigt många områden presterar Polen betydligt bättre än många andra länder i EU. Och det beror inte bara på statlig politik, utan på den självförtroendefyllda och traditionellt starka ställning kvinnor har i det polska samhället. Sist men inte minst är det tredje gången som en kvinna blir premiärminister i Polen (Hanna Suchocka, Ewa Kopacz, Beata Szydło). Jag behöver knappast nämna att en kvinna i regeringens ledning utgör en stark sporre för de polska kvinnorna att klättra i samhället.”

Tarka avslutar sitt brev till Dagens Nyheters chefredaktör med en uppmaning att i framtiden se till att tidningen ger än mer balanserad bild av det samtida Polen och att undvika ensidig och direkt osann rapportering som gör verkligheten i Polen svårare att förstå för den svenske läsaren i stället för enklare.