Krav på fullständigt namn och personnummer på polisens legitimationer slopas, beslutet gäller även samtliga offentliganställda inom stat och kommun som innehar ett så kallat tjänstekort. Syftet är att skydda mot problemen med kartläggning och trakasserier från kriminella.

I rapporten ”När de som ska skydda attackeras”, som Polisförbundet tagit fram, framgår att hot och våld mot polisen ökat kraftigt i antal de senaste åren och dessutom blir allt grövre.

I förordet skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz: ”Ett återkommande exempel är att poliser genom falsklarm lockas in i bakhåll och attackeras med stora stenar. Ett annat är att poliser beskjuts med pyroteknik”. Hon skriver vidare att det handlar om ”våld som är planerat, utstuderat och inte har något annat syfte än att attackera en samhällsbärande yrkesgrupp”.

Värst i polisregion Syd

Värst är det i polisregion Syd som innefattar Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, rapporterar SVT. Här hävdar hela 72 procent av poliserna att hot och våld mot dem i deras yrkesroll har ökat. Dessutom uppger tolv procent att deras yrkesval medfört att övriga familjemedlemmar utsatts för hot, våld eller trakasserier.

”Det är inte längre ”uniformen” eller kåren som hotas utan polisen som individ och polisens närmaste. Detta sker genom kartläggningar med syfte att få fram bostadsadress, vem polisen bor med, var barnen går i skolan och så vidare”, skriver Polisförbundet.

I undersökningen framkommer även att hela åtta av tio poliser upplever att det aldrig finns tillräckligt många poliser i yttre tjänst för att förebygga våld mot poliskollegor.

– När inte ens poliser är trygga så kan man fråga sig om samhället kan vara det, sa Tommy Hansson, ledamot i Polisförbundets regionförbundsstyrelse, till DN när resultatet av enkäten offentliggjordes.

Gäller samtliga offentliganställda

På grund av det allt hårdare samhällsklimatet ska nu tjänstekort för offentliganställda grupper delvis anonymiseras. Från och med första februari så kommer de inte längre behöva innehålla ett fullständigt namn, istället räcker det med den första bokstaven i tilltalsnamnet tillsammans med efternamn. Dessutom behöver inte personnumret längre finnas med.

Frågan har främst drivits av Polismyndigheten och Polisförbundet men de nya reglerna gäller samtliga offentliganställda inom stat och kommun som innehar ett så kallat tjänstekort. Tanken är att det ska bli svårare för kriminella att kartlägga och utöva påtryckningar, samt att minska riskerna för personligt riktat hot och våld mot tjänstemän.

Otillräckligt enligt Polisförbundet

Polisförbundet menar dock att åtgärden inte är tillräcklig, då det räcker med att en polis har ett ovanligt efternamn för att denne ska kunna kartläggas.

– Det var inte riktigt det vi önskade med denna författningsändring. Förändringen skyddar överhuvudtaget inte de som borde skyddas, det vill säga poliser i yttre tjänst som i huvudsak är de som exponeras för grov organiserad brottslighet. Vi vill se särskilda tjänstekort för alla poliser i yttre tjänst, säger Charlotte Nichols, ombudsman på Polisförbundet, till Polistidningen.