➤ I brevet skriver Carin Götblad, regionpolischef i område Mitt, bland annat att svensk polis inte är dimensionerade för den belastning som finns i samhället idag.

I februari gästade Götblad SVT Aktuellt. Där konstaterade hon att det numera är ett mycket hårdare klimat för polisen att jobba i, att polisen är underdimensionerad och att det krävs fler poliser i dagens Sverige där gränserna är öppna och de kriminella ligorna härjar över hela landet och ute i Europa.

”Svensk polis är inte tillräckligt dimensionerade för den belastning som är i dag”, skriver Götblad i brevet som skickades ut på onsdagen till alla medarbetare inom Polismyndigheten i kölvattnet av skotten mot en polismans villa i helgen.

”De kriminella gängen kommer att möta en polis som inte backar, utan är mer bestämd och kraftsamlad än någonsin förr”, skriver hon vidare.

”Vi står inför ett annat samhälle i dag än för bara några år sedan och utvecklingen går i många delar åt helt fel håll. Region Mitt är tyvärr inget undantag. Vi har samma problematik som storstadsregionerna. Kriminella strukturer som har brett ut sig i samhället, med en kraftig ökning av vapen och narkotika. Svensk polis är inte tillräckligt dimensionerade för den belastning som är i dag”.