För att försöka öka antalet sökande planerade polisen att sänka kraven på normal styrka och kondition. Nu har man dock ändrat sig och meddelar att man behåller dessa krav som de är.

Det var för två år sen polisens sänkta begåvningskrav för att få fler sökande till polisutbildningen väckte uppmärksamhet.

Sedan dess har antalet platser blivit fler men problemen med rekryteringen består.

Man planerade då att sänka kraven ytterligare, denna gång på de fysiska momenten vid antagningstestet. Man menade att de sökande istället kunde träna upp sig under utbildningens gång.

– Nu ser vi att det finns andra förbättringar vi kan göra istället. Då är inte det aktuellt längre. Vi ser ändå en vinst med att ha fysiska krav redan i ansökningsstadiet, säger Anna Orhall, som är är ansvarig för polisens utbildningar till Sveriges radio.

– Det är en viktig del i yrket att ha en bra fysik.

Nu fokuserar man istället på att få fler att söka och på att förenkla och snabba upp antagningsprocessen.

– Det är kortare ledtider. Som det ser ut nu tar det ungefär nio månader från det att man söker till dess att man får sitt besked. Nu ska man söka under hela året. Man ska när man fått besked om att man är behörig kunna boka sin egen tid för att göra testerna, säger Anna Orhall.

– Vi tror att det är en viktig del. Vi tappar på ett sätt i processen i dag som gör att vi tror att det har en stor betydelse att det tar så lång tid och att man inte har så stor möjlighet att påverka till exempel när man kan komma och få det att passa in i den egna tillvaron, säger Anna Orhall.