Närboende kommer inte att konsulteras innan beslutet fattas. ”Det är en väldigt resurskrävande insats och skulle försena handläggningen av ärendet”

Islamiska kulturföreningen i Karlskrona väntas få klartecken i början av nästa vecka för fortsatta böneutrop från moskéns minaret.

– Jag vill inte föregripa den formella processen, men i princip gäller samma förutsättningar och villkor i Karlskrona som låg till grund för vårt beslut i Växjö. Det är samma lagstiftning, ett identiskt yttrande från kommunen och ungefär samma lokala ordningsstadgar. Jag kan därför inte se att vi kan landa i en annorlunda slutsats den här gången, säger Magnus Rothoff, gruppchef vid polisens rättsenhet, till SVT Nyheter.

Innan det slutgiltiga beslutet kommer polisen begära in kompletterande uppgifter från kommunen om högtalarnas placering.

LÄS MER: Klartecken för böneutrop i Växjö på fredagar

Uppmaningen från kommunen om att först tala med de som bor i området avser man dock inte följa – något man heller inte gjorde i Växjö.

– Dels saknar vi laglig grund att göra det, dels är det en väldigt resurskrävande insats och skulle försena handläggningen av ärendet, säger Magnus Rothoff.

Böneutropen i Karlskrona påbörjades redan i november, man påstod sig ha missat att söka tillstånd. I väntan på ett formellt beslut ska dessa tillfälligt ha stoppats.

Karlskrona är det tredje fallet i Sverige där polisen beslutat om böneutrop. Botkyrka och Växjö är de två övriga fallen.

Polisens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.