På måndagen har polisstationer över hela Sverige haft flaggan på halv stång och kl 12 hölls en tyst minut för de två poliser som omkom tillsammans med konstnären Lars Vilks.

De två poliserna utgick från Malmö och jobbade vid personsäkerhetsgruppen vid den regionala utredningsenheten.

– Ännu en gång har kollegor fallit i tjänsten. Det känns som att det har blivit fler tysta minuter på senare år, säger yttre befälet Eddie Rosander som höll i den tysta minuten på Stortorget i Malmö till statstelevisionen.

Faksimil Facebook

Enligt Stefan Sintéus som leder utredningsenheten de två poliserna tillhörde lever poliser, och i synnerhet de inom livvaktsgruppen, väldigt nära varandra och sorgen är i dag stor. Utöver arbetet med olyckan har även ett omfattande krisstödsarbete satts igång.

LÄS ÄVEN: Muslimer i Sverige jublar över Lars Vilks död: ”Brändes som en rullande gris”

Utredningen om olyckan leds av en åklagare vid särskilda åklagarkammaren och rubriceras som vållande till annans död, men det finns ingen misstänkt person. Även Trafikverket har inlett en egen utredning för att undersöka om det funnits några felaktigheter med vägen eller anläggningen vid platsen.

Samtidigt förekommer uppgifter om att muslimska migranter inte bara firat på nätet genom kommentarer utan även ute på gator och torg.