Den senaste månaden har varit intensiv för de poliser i Stockholm som arbetar med den invandringsrelaterade grova gängkriminaliteten. En våg av skjutningar och sprängningar har iscensatts på flera håll i och runt huvudstaden. Nu inleder polisen en så kallad särskild händelse i hopp om att åtminstone komma tillbaka ned till normalläge med ”bara” drygt en dödsskjutning i veckan.

Enligt polisen handlar det eskalerade grova invandrarvåldet om om att flera konflikter blossat upp inom och mellan gängen och där tidigare dåd ska vedergällas.

– Man spränger och skjuter för att tvinga fram varandra. Det här är så klart jättealarmerande och ett hänsynslöst beteende som drabbar våra medborgare, förklarade kommenderingschef Hanna Paradis vid en pressträff på fredagen.

Särskild händelse betyder konkret att polisen ytterligare förstärker sina resurser i ett försök att dämpa den just nu allt snabbare snurrande gängrelaterade våldsspiralen i Stockholmsområdet.

– Vi är inne i en väldigt intensiv period, vi sliter oerhört hårt, både vår inre och yttre personal, berättade tillförordnad polisregionchef Mattias Andersson.

Gängkriminaliteten alltmer geografiskt rörlig

Kommenderingschef Hanna Paradis redogjorde inte bara för den akuta situationen utan för ett paradigmskiften inom den grova invandringsrelaterade brottsligheten från att vara lokalt stationerade i enskilda så kallade utsatta utanförskapsområden, nu blir alltmer rörlig, nationell och även internationell till sin karaktär.

– Generellt kan man säga att vi har en väldigt hög konfliktnivå mellan flera olika kriminella nätverk där några är särskilt tongivande just nu. Vi ser inom nätverken att det har gjorts en förflyttning. Tidigare var nätverken lokalt förankrade och lokalt baserade. Det har förändrats. Nätverken i dag agerar både regionalt, över regionsgränserna och även nationellt och internationellt, säger Hanna Paradis, som betonar att det sker samarbeten mellan andra polismyndigheter i landet.

LÄS ÄVEN: Här är ”Kurdiske räven” som styr gängkrig i Sverige – från Turkiet

Brottslingarna allt tyngre, ofta militärt, beväpnade

23 personer har frihetsberövats och åtta häktats i samband med den senaste månadens gängvåld. Polisen har också beslagtagit ett stort antal vapen och sprängmedel som tidigare mer associerats med milis- och terrorgrupper – det handlar bland annat om automatkarbiner, sprängkapslar, handgranater och kilovis med dynamit.

Hanna Paradis bedyrade vid presskonferensen att polisen ”har god koll på vilka som finns i de här nätverken”. Hon kunde dock inte förklara hur det påståendet rimmar med att dessa element befinner sig på fri fot och utan punktmarkering så att de kan iscensätta så många grova våldsbrott.

Polisens framgångar leder till ökat, inte minskat, våld

Hon förklarade däremot att det är polisens framgångar med att bland annat bura in gängledare som paradoxalt leder till att våldet ökar i stället för att minska. Detta då det för varje fängslad gängledare står hundra hugade migrantungdomar på kö att ta deras plats och som nu ska slåss om de vakanta positionerna.

En bidragande orsak till att så många unga i förorten har en gängkriminell karriär som framtidsdröm är att medier som Sveriges Radio och Sveriges Television genom sin aggressiva marknadsföring av så kallad gangsterrap finansierad med skattemedel hjälper till att sprida en romantiserad bild av livet som grov brottsling.

Debutåldern för gängkriminella allt lägre

Paradis redogjorde för hur detta resulterat i att debutåldern för grov gängkriminalitet kryper allt längre ned i åldrarna.

– Det här är en väldigt oroande utveckling som kräver att vi tillsammans med andra i samhället, bland annat socialtjänsten, gör gemensam sak, slog hon fast.

Några konkreta åtgärder nämndes däremot inte under pressträffen, vare sig rent polisära sådana eller migrations- och integrationspolitiska. Varken Paradis eller Andersson nämnde vid något enda tillfälle under pressträffen att den särskilda händelsen föranleds av en våldsbrottslighet som i princip uteslutande har utomvästliga migranter som gärningspersoner och offer, även om svenskar numera oftare än tidigare skadas som tredje man.