Flyktingbarnet Muhammad Hussaini som i augusti förra året greps efter att ha knivhuggit en polisman i Stockholm deltog flitigt i den så kallade sittstrejk som anordnades vid Medborgarplatsen. Polisen medger nu att de uppgifter man gick ut med i media om att knivdådet inte hade med demonstrationen att göra var felaktiga. – Då var väl det en felaktig information, säger Björn Knutsson på polisens rättsenhet i Stockholm.

Redan i ett av de första polisförhören den 8 september förra året erkänner Muhammad att han deltagit i demonstrationerna vid flera tillfällen.

– Jag har deltagit i demonstrationer många gånger, säger han.

När förhörsledaren ber honom bekräfta att det är demonstrationen på Medborgarplatsen han syftar på svarar Muhammad ”ja”.

Att Muhammad brukade delta i demonstrationerna bekräftas av verksamhetschefen för det HVB-hem i Tyresö som Muhammad bor på. Hon berättar i förhör att Muhammad ibland till och med stannat kvar där över natten. En inre kärna av demonstranter brukade under sommaren och hösten ockupera torget dygnet runt.

Även en behandlingsassistent på HVB-hemmet intygar att Muhammad tillbringat ”en hel del tid” vid demonstrationerna. Enligt uppgifter som hon lämnar i polisförhör ska en av ledarna för protesterna enligt egen utsago ha sett Muhammad vid demonstrationen och även hjälpt till att ordna advokat åt honom efter knivdådet.

Förhören med de båda HVB-anställda hålls inom några få dagar efter knivattacken.

”En felaktig information”

Den 19 september beviljar Stockholmspolisens tillståndsenhet förlängt demonstrationstillstånd för afghanerna och asylaktivisterna på Medborgarplatsen. Björn Knutsson, gruppchef på rättsavdelningen i Stockholm, påstår i samband med det för Samhällsnytt att det inte finns någon koppling mellan knivmannen och demonstrationen.

– De som håller i demonstrationen vill inte kännas vid att det var så. Vi kan inte heller finna säkra belägg för det – åtminstone så vitt jag vet, säger han.

När Samhällsnytt ringer upp honom igen med anledning av de uppgifter som nu kommit fram i och med att Muhammad Hussaini åtalas är han märkbart irriterad.

– Det var vad vi visste då när frågan kom här på rättsavdelningen. Det sades att det inte var någon uppenbar koppling. Sedan vet inte vi vad som framkommit i en förundersökning som vi inte tar del av, säger han.

– Jag hade kunnat svara att jag inte visste. Men vad som sades av presstalesmän och så vidare var att det inte fanns någon solklar koppling.

Knutsson ifrågasätter dessutom om det har någon relevans huruvida Muhammad deltagit aktivt i demonstrationen eller inte för att avgöra om den skulle ha beviljats demonstrationstillstånd.

– På vilket sätt är det relevant med kopplingar. Vart vill du komma? undrar han.

Knutsson säger också att det ibland händer att förlopp ändras och att ny information kommer fram. Sitt tidigare uttalande om att Muhammad Hussaini inte hade någon anknytning till demonstrationen kommenterar han såhär:

– Då var väl det en felaktig information.

LÄS MER: Här är flyktingbarnet som knivhögg en polisman på Medborgarplatsen