På onsdagen kunde Samnytt rapportera om ännu en dödsskjutning, den här gången i ett parkeringshus i Karlshamn. Men trots att antalet väpnade konflikter med dödlig utgång redan i april passerat 20 och 2022 extrapolerat går mot ett nytt rekordår fortsätter polisen att rubricera varje ny dödsskjutning som ”en isolerad händelse”.

Initialt kom skytten i parkeringshuset undan och skadeläget för offret som till att börja med inte kunde identifieras rapporterades inte som allvarligt. Senare meddelades dock att den skjutne avlidit och att en på sannolika skäl misstänkt gärningsman gripits och anhållits för dådet.

På en pressträff på torsdagagen berättade polisen att både offer och misstänkt gärningsperson är välkända sedan tidigare, dock för mindre allvarlig brottslighet.

Polisen förtegen

Man vill inte placera in dödsskjutningen i det gängkriminella mönster av konflikter med grovt dödligt våld som etablerats i Sverige det senaste decenniet utan kallar återigen dödsskjutningen för ”en isolerad händelse”. Samtidigt är polisen förtegen om de inblandades härkomst.

Det man berättar är att den ihjälskjutne, numera identifierad, är 23 år gammal och att operation dörrknackning och andra polisinsatser efter dådet kröntes med framgång i form av ett gripande. Några uppgifter om den gripne förutom dennes tidigare brottsliga CV vill polisen inte offentliggöra.

Man är också förtegen om på vilket sätt offer och misstänkt gärningsman varit bekanta med varandra eller vilket motiv man tror legat bakom mordet. Inte heller vill polisen berätta huruvida den gripne och anhållne medger eller förnekar brott.

– Det kan jag inte gå in på, var polisens korta svar på de flesta av medias frågor vid pressträffen.

LÄS MER: Skottdrama i parkeringsgarage – en person död