Fritidsgård

Kastanjegården i Stockholm t.v./Genrebild. Foto: Arild Vågen

Inrikes

Polisens rapport slår fast: fritidsgårdar har blivit ”mötesplatser för kriminella”

Publicerad 10/9/2019
Annons

Stockholmspolisen har nyligen släppt en rapport som kartlägger den organiserade brottsligheten i huvudstadsregionen. Förutom att beskriva de kriminella nätverkens struktur i rapporten slår polisen larm om fritidsgårdar, som länge framställts som ett recept för att lösa problem med hög brottslighet i utanförskapsområden. Enligt polisen används vissa fritidsgårdar för narkotikaförsäljning samt för möten mellan kriminella.

Rapporten ”Kriminella nätverk inom den organiserade brottsligheten i polisregion Stockholm”, som skrevs av underrättelseenheten på Stockholmspolisen, offentliggjordes den 3 oktober. Flera medier har rapporterat om den med betoning på att polisen har räknat upp drygt 50 kriminella nätverk i huvudstadsregionen. Andra delar av rapporten som innehåller ännu allvarligare uppgifter fick dock ingen uppmärksamhet.

Under lång tid användes argument om fler fritidsgårdar i förorter som ett recept på att lösa problem med hög brottslighet i utanförskapsområden. Argumentet har med åren blivit en kliché, men används ändå av politiker även i dagsläget.

LÄS MER: Sverigedemokraterna beskylls för otryggheten i Ryd: ”De försöker att driva på”

Stockholmspolisens rapport visar dock att fritidsgårdar i vissa fall har blivit en del av problemet istället för lösningen. I ett kapitel om ”olämpliga samhällspositioner” som deltagare i olika kriminella nätverk kan ha skriver man följande:

”Vissa fritidsgårdar i regionen kan även vara problematiska utifrån aspekten att några i personalgruppen är anhöriga eller har andra kopplingar till de kriminella nätverken och därmed låter nätverkspersonerna få fritt spelrum. Fritidsgårdarna fungerar som mötesplaster för nätverkspersoner och utgör en bas för deras kriminella verksamhet samt rekrytering. Inte sällan förvaras och säljs narkotika inne på fritidsgårdarna, alternativt i nära anslutning till lokalerna.”

Polisen är även orolig för att kriminella aktörer innehar ”strategiskt viktiga positioner” i samhället. Vidare ges det flera konkreta exempel på sådan infiltration. Bland annat lyfts särskilt upp att kriminella anställs på strategiska skyddsobjekt som flygplatser för att arbeta som säkerhetskontrollanter, bagagehanterare, fraktlastare osv.:

”Det är sedan länge ett etablerat problem att kriminella aktörer inom den organiserade brottsligheten innehar eller nyttjar strategiskt viktiga positioner. Kartläggningen har påvisat flertalet problem med aktörer länkade till kriminella nätverk, vilka genom anställningar kan agera som möjliggörare för olika brottsupplägg. Trots kontroller mot belastnings- och misstankeregistret i samband med nyanställning, finns det personer som är kriminellt aktiva eller har nära samröre med kriminella aktörer inom den organiserade brottsligheten. Exempel finns på att individer med pågående kriminalitet anställs som trygghetsvärdar i bostadsområden samt som ordnings- och skyddsvakter. Därtill förekommer det att kriminella individer anställs på skyddsobjekt, såsom flygplatser, där de kan agera möjliggörare i sin tjänst som säkerhetskontrollanter, bagagehanterare, fraktlastare och städpersonal.”

I en serie granskande artiklar förra året avslöjade Samhällsnytt stora brister i säkerheten på Arlanda.  Hela rapporten kan läsas på följande länk.

LÄS MER: AVSLÖJAR: Allvarliga säkerhetsbrister på Norwegian-flyg – ”En tidsfråga innan någonting händer”

LÄS MER:  Otryggt på Arlanda: egna personalen kallar kollegor ”svennehora”

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons