I en ny undersökning framgår att en stor majoritet av landets poliser anser att det inte finns tillräckligt många poliser i yttre tjänst för att på bästa sätt hantera våld mot kollegor. Den viktigaste åtgärden som pekas ut för en höjd säkerhet är fler poliser.

Novus har på uppdrag av Polisförbundet genomfört undersökningen där åtta av tio poliser uppger att det sällan eller aldrig finns tillräckligt många poliser i yttre tjänst för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot poliskollegor.

– Det är viktigt att skydda de som skyddar oss. Polisyrket är riskabelt och arbetsgivaren måste göra allt den kan för att minimera riskerna. Vi anser att det ska vara minst två poliser vid potentiellt hotfulla situationer, säger Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet.

När det gäller de många skjutningarna och bombdåden svarar 66 procent att deras mentala beredskap har höjts.

Enligt von Sydow är Polisförbundets medlemmar välutbildade och tränade att fokusera på uppgiften men självklart påverkas även dom. Hon menar också att poliser måste få krisstöd och möjlighet att reflektera över det de är med om.

Många övertidstimmar

Vidare svarar 61 procent att kommenderingar till andra regioner som förstärkning urholkar den egna regionen på resurser, och 56 procent uppger att skjutningarna och bombdåden genererar fler arbetsuppgifter.

Övertidstimmarna är många och poliser måste få fokusera på polisarbetet, säger Katharina von Sydow.

Den enskilt viktigaste åtgärden som pekas ut för att öka säkerheten för poliser är fler poliser, 41 procent vill ha fler kollegor. Bättre arbetsledning och skärpt lagstiftning gällande våld mot poliser kommer på plats två och tre.