Hon hatar nationalister och ”ryska troll” och äntligen fick hon chansen att sätta dit dem – med hjälp av statens våldsmonopol. Samnytt har granskat polisens utredare om hatbrott Martina Lindberg och hennes dubbla roller – som förment neutral tjänsteman hos polisen och som politisk aktivist som använder statens makt mot oliktänkande. Resultatet av hennes myndighetsaktivism blev sju husrannsakningar,  dramatiskt gripande med piketen på Arlanda och tvångsinhämtning av DNA som professor Bilyana Martinovski blev utsatt för – i ett ärende som aldrig skulle gå till åtal.

Det är ofta det haglar anklagelser om myndighetsaktivism i debatten – det vill säga tjänstemän som fullföljer sin egen politiska agenda, men det är desto mer sällan man kan faktiskt bevisa att anklagelsen är sann. Samnytt kan i detta fall visa hur en person förkastade en akademisk karriär för att få det åtråvärda jobbet på polismyndigheten  – som hon använde för att skada personer hon ogillar.

Genusperspektiv i försvarsmakten – och flyktingfrågan

Martina Lindberg är uppvuxen i Uddevalla och pluggade i Umeå universitet. Hennes kandidatuppsats heter ”Vi har ingen rosa utrustning – En studie om försvarsmaktens väg mot jämställdhet”. Och så fortsätter det – med kurser och studier i genusvetenskap, jämställdhet och åtgärder mot ”våldsam extremism”. Sedan 2011 är hon anställd på Försvarsmakten i rollen Ansvarig för implementering av genusperspektiv – för att därefter övergå till Försvarshögskolan för att arbeta med ”jämställdhetsintegrering och genusimplementering”.

LÄS ÄVEN: Försvarsmakten ska öva ”jämställdhetsperspektivet” – sparar samtidigt på kärnuppdraget

Ungefär vid samma tid skriver hon artikeln ”Gender and Countering Violent Extremism – Taking scope before a new era for the women, peace and security agenda”. Artikeln förklarar bland annat hur man med hjälp av genus ska vapenisera samhällsdebatten och trycka tillbaka misshagliga åsikter. Och så flyktingfrågan förstås:

Hemligt trollkonto

Det som få akademiska kollegor till Martina känner till är att parallellt med ett städat och professionellt konto på Facebook som ger ett intryck av neutralitet och opartiskhet har hon även ett hemligt trollkonto – där hon inte döljer sina verkliga preferenser.

På det kontot följer hon bland annat Inte rasist men och andra vänsterextremistiska grupper:

När SD-politikern Björn Söder uttalar sig efter ett terrordåd i Paris kommenterar hon med att hans syn på världen är ”pissig”:

På sitt offentliga Twitter-konto angriper hon ”extremhögern” som ska ha varit i maskopi med Putins propagandaapparat. Till sin hjälp tar hon konspirationsteoretikern Patrik Oksanen.

Än så länge är allt i sin ordning – en person kan ju ha vilka åsikter som helst, och kan även ha två konton på Facebook för den delen. Men Martina nöjer sig inte med det.

Får jobb på polisen

Hon vill göra skillnad, förändra världen, straffa högerextremisterna. Hon kan inte göra mycket på sin handläggarposition på Försvarshögskolan – föreläsningar förändrar ju inte världen som bekant. Det gör dock våld i statens regi. Och snart får hon sitt livs chans – hon söker sig till polisen, till den nybildade enheten med det orwellska namnet demokrati- och hatbrottsgruppen som utredare.

Hon är beredd att kasta bort sin akademiska karriär och flytta till Göteborg för att få en chans att utöva makt. I sin ansökan till polismyndigheten skriver hon sorglöst att hon han förmåga att på ”ett pedagogisk sätt beskriva samband som kan upplevas som kontroversiella”.

Lindberg tillträder sin nya tjänst på demokrati- och hatbrottsgruppen i Göteborg i augusti 2018. Ett av hennes första ärenden blir utredningen mot professor Bilyana Martinovski – som i sociala medier framställdes både som högerextremist och som Putin-anhängare, inte minst av gruppen #jagärhär kopplad till regeringen.

Förolämpning blir ”ofredande genom internet”

Anmälan från Kajsa Klein mot hennes före detta kollega på Stockholms universitet Martinovski handlade egentligen om en småsak mellan två privatpersoner – att Martinovski ska ha skrivit flera inlägg på Twitter om Klein som ska ha varit förolämpande eller förtalande. I den svenska rättstraditionen tillhör både förolämpning och förtal så kallade enskilda mål – när målsäganden själv driver målet och bär risken att betala motpartens advokatkostnader vid förlust. De allra flesta sådana anmälningar läggs ned direkt av denna anledning – 96-97% enligt denna statistik.

Men det blev annat just med denna anmälan – den ändrades till en märklig brottsrubricering, ofredande genom internet, och blev starten för en utdragen mardröm för Martinovski.

Samnytt har gått igenom förundersökningsprotokollet som visar att polisen har lagt enorma resurser på detta ärende. Det har genomförts sju husrannsakningar på olika adresser ”med koppling” till Martinovski inklusive hennes intet ont anande granne. Ett tjugotal poliser blev involverade i olika stadier av processen.

Hennes son och familj blev förhörda. Polisen har till och med fått ut och gått igenom köp på hennes bankkonton under de senaste åren.

När man läser protokollet får man ett intryck av ett maktmissbruk och förlust av proportioner av gigantiska mått.

Gripandet på Arlanda

Till slut eskalerar detta till att Martinovski grips av polisen i passkontrollen vid ankomst till Arlanda från en solresa till Egypten i oktober 2019:

– När vi kom tillbaka från Egypten stoppar de mig vid passkontrollen och säger att vi får vänta. Först kommer två beväpnade poliser. Sedan kommer fler, berättade hon för Samnytt.

Bilyana Martinovski. Faksimil Samnytt

Fler poliser ansluter och hon förs till polisstationen i Solna där hon tvingas att lämna sitt DNA enligt beslut av åklagaren. Hon får aldrig förklarat för sig varför hennes DNA behövs i ett ärende om förtal via internet.

LÄS MER: Bilyana Martinovski har släppts: ”Polisen visiterade mig intimt och förnedrade mig”

Samtidigt visiteras hon ”intimt” på stationen – något som Martinovski är säker på att gjordes med ett enda syfte – att förnedra henne:

– Sedan sa polisen att ”du är här för att du misstänkts för förtal som orsakat ofredande mot Kajsa Klein som har stört hennes frid, alltså förtal på Twitter”. Då förstår jag för första gången vad det här handlar om.

Efter några timmar slängs hon ut på gatan kl. 1 på natten – utan telefon och i sommarkläder. Poliserna svarar inte när hon ringer tillbaka i dörrklockan och ber dem att ringa taxi.

LÄS MER: Poliskälla om ingripandet mot Martinovski: ”helt orimliga resurser har lagts på detta”

Förundersökningen läggs ner

I augusti 2020 skickar Martinovskis advokat Carl Ridderstråle ett mejl till polisen där han inte skräder orden och påpekar att det brott som hon misstänks för är preskriberat samt att polisens agerande i ärendet är olagligt:

”Misstankarna mot Bilyana går ut på att hon skulle ha gjort sig skyldig till ofredande genom att ”under tiden 20170916 t.o.m. 20181003 ha twittrat ett stort antal gånger om målsägaren Kajsa Klein”. Det görs alltså inte gällande att Bilyana skulle ha skickat några twitter-meddelanden till Kajsa Klein. Som jag har påpekat tidigare kan att twittra om någon utan att höra av sig direkt till personen ifråga omöjligen utgöra ofredande. Det Bilyana misstänks för är följaktligen inget brott och någon förundersökning borde aldrig ha inletts.

Jag ställer mig också frågande till att ni bedriver en förundersökning som gäller påstådda gärningar som även om de hade varit brottsliga ändå hade varit preskriberade. Saker som Bilyana kan ha skrivit för mer än två år sedan kan ju omöjligen föranleda någon påföljd, då ofredande preskriberas efter två år.

Att ni trots detta väljer att fortsätta förundersökningen framstår som rena trakasserier och torde utgöra tjänstefel.”

Och mycket riktigt – i hösten 2020 läggs förundersökningen ner på grund av att det misstänkta brottet preskriberas. Den fråga som återstår är – vad var syftet med alla överdrivna utredningsåtgärder om ärendet aldrig skulle gå till åtal?

Lindberg ljuger när hon blir konfronterad

För att få svar på frågan kontaktar vi utredaren Martina Lindberg – det är hennes namn som står i förundersökningsprotokollet. Och då händer något oväntat: Lindberg ljuger att hon inte arbetar på polisen, trots att hennes telefonnummer är verifierat. Här kan ni lyssna på samtalet med Lindberg:

Kort därefter rensar Lindberg sina konton på sociala medier och stänger sitt hemliga trollkonto helt. Det går inte längre att nå henne genom polisens växel heller. När Samnytt gör ett försök får vi veta att det inte går att koppla samtalet direkt eftersom ”Martina vill först veta vem som ringde henne”.

När vi gör ett nytt försök ett halvår senare erkänner hon sitt arbete på polisen, men vägrar att svara på varför hon ljög om det första gången. Hon vill inte heller svara på några frågor om ärendet utan hänvisar till åklagaren. När Samnytt försöker ställa frågan om hennes dubbla konton i sociala medier slänger hon på luren.

Åklagare: ”Jag minns inte exakta detaljer…”

När Samnytt pratar med åklagaren Sara Toreskog som var den formella förundersökningsledaren i ärendet kan hon inte förklara sin bedömning. De svar vi får är att hon antingen inte kommer ihåg, eller att beslut om ingripande och inskränkande åtgärder fattats därför att ”det görs regelmässigt”. Men så snart vi börjar fråga om Martina Lindbergs roll i det hela blir åklagaren spänd och vill avsluta samtalet.

I svensk rättstradition hör dessa typer av mål – förtal och förolämpning – till enskilda mål där åtal ska drivas av den enskilda. Varför prioriterades just detta ärende?

– Vissa gärningar kan ibland bedömas både som förtal och som ofredande. Med tanke på omfattning har vi valt att rubricera det som ofredande.

Hur rimligt är det att kritik som framförs på offentliga forum rubriceras som ofredande? Det är ganska nytt väl?

– Ja, det kan det. Vid upprepade kommentarer om en person kan det bedömas som ofredande.

Martinovski har dock inte ens taggat målsäganden i sina tweets. Hur kan det vara ofredande om inläggen inte var riktade till henne? Hur kom du fram till den bedömningen?

– Jaa… jag kan inte… jag minns inte exakta detaljer om den bedömningen… men min bedömning var att det kan vara ett ofredande.

Varför har du fattat beslut om att topsa henne – ta hennes DNA?

– Det gör man regelmässigt på personer som är misstänkta för brott.

Fast inte för sådana brott?

– Det kan man absolut göra.

Martinovski själv ser det som ett sätt att förnedra henne. Vad är din kommentar till det?

– Det har absolut inte med det att göra.

Vad har det att göra med då? Jag menar att DNA skulle knappast hjälpa till att lösa ett brott som ska ha begåtts på internet?

– Det görs regelmässigt och vi ska fatta sådana beslut.

Det är ditt namn som står på beslutet. Menar du att det finns en norm som tvingar dig att fatta sådana beslut – alldeles oavsett brottets art?

– Nej, det finns inget tvång… utan vi gör det regelmässigt bara.

Efter två år med väldigt ingripande utredningsåtgärder och stora resurser involverade har ärendet aldrig gått till åtal – varför?

– Det blev preskriberat. Det är inget konstigt med det.

Det jag ser av förundersökningsmaterialet är att det gick ett år i princip utan några utredningsåtgärder överhuvudtaget. Ni hade alltså alla möjligheter att avsluta det här och gå till åtal. Varför gjordes inte det?

– Vi bedrev den här förundersökningen så länge det var motiverat. Hade vi haft tillräckligt på fötterna hade vi gått till åtal.

Är det inte din uppgift som åklagare att överväga om man ska inleda eller fortsätta förundersökning när man vet att det inte kommer att räcka för åtal? Alltså innan alla ingripande utredningsåtgärder och tvångsmedel?

– Nej, utan man bedriver en förundersökning så länge det finns misstanke om brott. Ibland går det snabbt, ibland tar det längre tid, ibland når man inte fram.

Det jag ser av förundersökningsmaterialet är att de allra flesta utredningsåtgärder inklusive husrannsakningar, gripandet av Martinovski osv genomfördes när utredaren Martina Lindberg tog över ärendet. Är det en slump?

– Jag kan inte svara på det.

När jag tittar på hennes aktiviteter i sociala medier framstår hon som en radikal politisk aktivist. Är du förvånad över det?

-Det vill jag inte kommentera överhuvudtaget.

Förstår du att när man har ett sådant ärende framför sig samtidigt som den utredare som drev ärendet på polisen har en stark politisk profil kan man ifrågasätta opartiskheten i tjänsteutövningen?

– Det vill jag inte kommentera. Det har inget med saken att göra.

Kan ha läckt sekretessbelagda uppgifter till vänstertroll på Twitter

Det finns dock ytterligare en spektakulär omständighet. I juli 2020 avslöjade Samnytt att polisens hatbrottsgrupp i Göteborg läckte känslig information om utredningen mot Granskning Sveriges profil Fabian Fjälling till Twitter-trollet Lena Hansson. Av en händelse var utredaren i hans ärende ingen annan än Martina Lindberg. I nuläget går det inte att bevisa kopplingar mellan Lindberg och det vänsterextrema trollnätverket som opererar på Twitter. Däremot kan man se ett brinnande politiskt engagemang hos bägge parter.

LÄS MER: Polisens hatbrottsgrupp i Göteborg misstänks ha läckt känslig information till trollet Lena Hansson

I november 2020 anmäldes åklagaren Sara Toreskog av Bilyana Martinovski för olaga frihetsberövande och – i andra hand – för tjänstefel. Enligt Martinovski har dock anmälan – förutsägbart nog – lagts ned.

Själva Martinovski är luttrad efter att i flera år ha varit utsatt för förföljelser från aktivister i uniformer:

– Det är inte Sverige, inte Sverige jag känner i alla fall. Jag vet inte vilket land jag hamnat i… Att det juridiska systemet samarbetar med extremister och inte har någon som helst respekt för mig som människa… Det här är ett typiskt Stasi-beteende. Jag har växt upp i ett kommunistiskt land så jag känner igen detta.

Gillade ni den här granskningen?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.