I en insändare lämnade Socialnämndens ordförande i Mellanskåne ut sekretessbelagda uppgifter om en person. Nu får han kritik av Justitieombudsmannen (JO) för sitt agerande.

Förra hösten gjordes en anmälan av en nära anhörig efter en insändare i Skånska dagbladet. Anmälaren menade att det kändes obehagligt att socialnämndens ordförande så offentligt bekräftade personens omsorgsbehov samtidigt som personen fått avslag, skriver Lokaltidningen.

Familjen som den drabbade personen tillhör är välkänd i bygden. Därför ska det hela ha varit extra känsligt.

I Socialnämndens yttrande till Justitieombudsmannen hävdar man att personen aldrig nämnts vid namn och därför inte kan identifieras av utomstående. Även ordföranden själv har yttrat sig och han påstår att han inte begått något sekretessbrott.

JO håller inte med om Socialnämndens resonemang. I sitt beslut svarar han att även om personens namn inte nämns så refererar man till den tidigare insändaren som skrevs av anmälaren. Därför, skriver JO, är det lätt att förstå vem det handlar om. Enligt JO är det tydligt att ordföranden offentliggjorde uppgifter som egentligen omfattas av sekretess.

Det är inte brottsligt att offentliggöra uppgifter på det vis som Socialnämndens ordförande gjort. Samtidigt som agerandet i sig inte är olagligt så är det dock olämpligt att uttala sig på det viset i enskilda ärenden. Därför riktar JO kritik mot politikern i fråga.

Insändaren gällde rätten till utökad hemtjänst.