elnat-kraftnat-93773
Inrikes

Politiker i Skåne i krismöte inför hotande elbrist

Publicerad 1/4/2019
Annons

Utbyggnad och underhåll av det svenska elnätet är eftersatt. Framför allt är det de statliga åtagandena som till följd av andra prioriteringar i statsbudgeten inte har uppfyllts. I Skåne kallade politikerna nyligen till krismöte där även företrädare för elbolag deltog.

De senaste dagarna har många i Sverige drabbats av strömavbrott på grund av blåst. Men bristerna i det svenska elnätet är mer omfattande än så. Samtidigt som kärnkraftverk avvecklas i förtid ökar elbehovet på grund av elintensiva satsningar och infrastrukturen kommer inte att räcka till för att möta det behovet.

LÄS ÄVEN: Elnätsleverantör varnar: vindkraft kommer inte väga upp tappet efter stängd kärnkraft i vinter

Elutbyggnaden är eftersatt i hela landet men värst bedöms situationen vara i Skåne. Här görs satsningar på elslukande forskningsanläggningar och elektrifiering av kollektivtrafiken som kräver en betydligt mer kraftfull utbyggnad av elnätet än vad som planerats. Om inget görs kommer Skåne att drabbas av elbrist.

LÄS ÄVEN: Elbrist i Sverige – på grund av en ”köldknäpp”

Exempel på stora elslukare är Scandlines nya laddningsstation för färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör. Den kräver en maxeffekt på 10 Megawatt (MW), vilket är lika mycket som ett mindre samhälle.

I Lund introduceras nya spårvagnar att kräva en effektökning med 5 MW samtidigt som Max IV-laboratoriet kräver 18 MW och ESS hela 40 MW. I Malmö, Landskrona, Trelleborg och Ystad pågår en övergång från fossila och andra bränslen till elektrifiering av kollektivtrafiken som bedöms sluka cirka 6 MW.

Även i det skånska järnvägsnätet finns brister och en snabb uppskalning av kapaciteten med 12 MW behövs vid sidan av utbyggnad av själva spårkapaciteten.

I ett pressmeddelande i samband med det sammankallade krismötet kommenterade Anna Jähnke (M), regionråd och tillträdande ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne, situationen.

– Vi kan inte vänta på en lösning till fram mot 2030. Staten har inte uppfyllt sina åtaganden, vilket nu drabbar hela landet, men mest Skåne. Jag kommer att lyfta frågan hur Region Skåne och de skånska kommunerna ska sätta press på staten och i övrigt arbeta för att mildra effekterna. Skåne kan inte stillatigande acceptera att åter bli satt på undantag.

– Hotet om elbrist måste tas på allvar. Det försämrar förutsättningarna för befintliga, expanderande och nya företag, men drabbar också vår infrastruktur och kollektivtrafik. Utbyggnaden av järnväg och övergången till eldrivna bussar är viktiga delar i att skapa ett fungerande och miljömässigt hållbart skånskt transportsystem, säger Anna Jähnke (M).

Lokaltidningen, som rapporterar om den prekära elsituationen i Skåne, har sökt energiminister Ibrahim Baylan (S) för en kommentar men inte fått något svar.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1022Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons