Är du ung man och har använt Ibuprofen i bara 14 dagar kan du ligga i riskzonen. Det visar ny dansk-fransk forskning.

Enligt studien dämpar Ibuprofen unga mäns produktion av testosteron så att det efter ett par veckor går ned på en 70-årings nivå.

Man vet ännu inte om den minskade testosteronproduktionen håller i sig även efter att man slutat ta medicinen, det ska vidare forskning utvisa.

Tidigare dansk forskning visar att Ibuprofen ökar risken för hjärtstopp med 31 procent.

Från Lægemiddelstyrelsen rekommenderar man att ta Ibuprofen endast om det är absolut nödvändigt.

Samtidigt rekommenderar forskare att medicinen tas bort från affärerna och görs receptbelagd.