”Detta är inte förenligt med Roks ideologi”.

På tisdagen skulle vänsterradikalen Kajsa Ekis Ekman ha deltagit på Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) konferens.

Detta blåstes av efter att Ekman i en debattartikel och en efterföljande replik har debatterat kön och där ställt sig kritisk till att kön är något som man själv definierar.

”Detta är inte förenligt med Roks ideologi”, meddelar organisationen.

Roks konstaterar även att då artiklarna är publicerade i en rikstäckande tidning får de därför anses vara ett officiellt ställningstagande från Kajsa Ekis Ekman.