I SR Ekots lördagsintervju berättade Postnords Sverigechef Annemarie Gardshol att den nuvarande postregleringen känns otidsenlig och man efterlyser en ny postlag.

Enigt Gardshol är digitaliseringen en av de stora utmaningarna som Postnord står inför där allt fler får post och fakturor i digitala brevlådor, vilket i sin tur innebär att de fasta kostnaderna per brev blir högre.

Med hänvisning till det nya läget efterlyser Gordshol en ny postlag där man frångår kravet på postutdelning fem dagar i veckan, någon hon tror kan fungera i dagsläget men inte över tid.

Postnord vill helst se en ny postlag på plats till nästa år och man vill slopa pristaket på frimärken. Enligt Gordshol skulle en höjning på ungefär en krona per år vara rimligt.

– Sedan millennieskifte har vi kanske höjt portot med 20 procent, samtidigt som våra kostnader ökat med 200 procent.