Då brotten inte begåtts i vinstsyfte, utan av ’humanitära skäl’, ska de enligt högsta domstolen anses vara engångsföreteelser. ”Det blir en helt ny påföljdspraxis.”

Högsta domstolen har i veckan förkunnat domar i två fall som gällt smuggling av migranter till Sverige.

Fall ett avser en man som dömts till tre månaders fängelse för att ha smugglat sex migranter, som han träffade på en bensinmack utanför Köpenhamn, över Öresundsbron.

Brottsrubriceringen människosmuggling kvarstår i högsta domstolens dom, men straffet sänks till villkorligt och 50 dagsböter.

I det andra fallet hade en man smugglat in två släktingar samt en för honom okänd person från Tyskland.

Även här kvarstår brottsrubriceringen men straffet sänks till villkorligt och 40 dagsböter.

Förutom att hänvisa till att brotten inte begåtts i vinstsyfte och att de ska betraktas som engångsföreteelser, påpekar domstolen även att gärningsmännen inte tidigare begått brott som motiverar fängelsestraff.

– Det blir en helt ny påföljdspraxis. Normala påföljden för människosmuggling av normalgraden har varit fängelse eller villkorlig dom med samhällstjänst. I och med de här båda nya domarna från HD blir det istället villkorlig dom och böter, vilket är en lindring, säger chefsrådman Lennart Strinäs vid Malmö tingsrätt, till SVT Nyheter.