Mer än hälften av svenska folket vågar inte uttrycka sina politiska åsikter av rädsla för att de ska uppfattas som stötande. Det framgår av ett nytt forskningsprojekt där man dragit slutsatsen att det finns ett stort problem med politisk intolerans i Sverige.

I forskningsprojektet Det öppna samhället har Sten Widmalm, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, tillsammans med Thomas Persson undersökt hur det svenska samtalsklimatet mår.

LÄS ÄVEN: Präst: Svenska kyrkan kartlägger anställdas åsikter

Resultatet publicerades nyligen i antologin Skör demokrati där man tillsammans med författare och skribenter visar hur samtalsfrihet och forskningsfrihet begränsas allvarligt av politisk normstyrning, cancelkultur och mobbning i sociala medier, kunskapsförakt, självcensur och identitetspolitik.

Sverigedemokrater mest ogillade

I samarbete med SOM-institutet har man genomfört en enkätundersökning med ett riksrepresentativt urval av medborgare som visar att många varken är politiskt toleranta eller vågar tala öppet om sina åsikter.

Det är inte, som ofta påstås i mediala sammanhang, exempelvis etniska minoriteter eller sexuell läggning som ogillas utan Sverigedemokrater, abortmotståndare och vaccinskeptiker föraktas mest.

LÄS ÄVEN: Läkare sparkas – hade negativa åsikter om invandring och feminism

En stor andel av de tillfrågade i undersökningen är beredda att dra in grundläggande demokratiska fri- och rättigheter för de grupper man ogillar.

Undersökningen visar även att det i Sverige finns en utbredd självcensurskultur – 53 procent vågar inte uttrycka vissa åsikter.

I ”Skör demokrati” ges flera svar som handlar om hur de mest goda intentioner och rättvisesträvanden kan förvrängas till sina motsatser, där till exempel viktiga frågor om orättvisor och diskriminering missbrukas som slagträ för att tysta meningsmotståndare. Det tycks finnas en osund föreställning i Sverige om att demokrati mer är till för att skapa konformism och samstämmighet än att öppet kunna tala om känsliga och svåra frågor.