På en pressträff på måndagen presenterade regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson (M) Finansdepartementets senaste prognos om det ekonomiska läget, och det är en mörk bild som målades upp inför den närmaste framtiden.

Regeringens och Svantessons besked kan sammanfattas med orden dyster och bister.

LÄS ÄVEN: Här är invandrargrupperna med högst arbetslöshet

– Det är en dyster bild som vi ser. Vi går inte bara bokstavligt talat mot vinter utan även Sveriges ekonomi går mot en bister vinter. Prognoserna har skrivits ned på flera områden, och skrivits upp för inflationen. Hur kallt det blir vet vi inte, sa hon.

Till nästa år bedöms ekonomin vara i en lågkonjunktur och parallellt med detta väntas arbetslösheten stiga. Sedan tillkommer höjda mat- och energipriser. BNP-tillväxten skrivs enligt Svantesson ned.

Arbetslösheten ett gissel

Sveriges redan höga arbetslöshet, den sjunde högsta i EU, pekas ut som ett extra allvarligt problem.

– Det är problematiskt att vi har hög arbetslöshet. När vi nu återigen drabbas av lågkonjunktur kommer fler också ställas utanför, sa finansministern. 

– Hela svenska ekonomin riskerar drabbas av inflationen om vi inte får bukt med den.

LÄS ÄVEN: Rapport: Var tredje asylinvandrare saknar jobb efter 10 år

Bostads- och fastighetsmarknaden bedöms som ytterligare en osäkerhetsfaktor med höga räntor som skapar oro och ekonomiska svårigheter.

Om en vecka lägger regeringen fram sin första budget som är förhandlad med Sverigedemokraterna.

Oroar du dig för din ekonomi inför nästa år?