Proposition: Lag om begränsad invandring omvandlas till lag om ökad invandring

548 Shares

På torsdagen överlämnade regeringen en proposition till riksdagen rubricerad som en förlängning på två år av nu gällande lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. I realiteten handlar det dock till stor del om motsatsen – bland annat blir reglerna för anhöriginvandring betydligt generösare.

Den ursprungliga lagen som infördes 2016 efter sammanbrottet i asylmottagandet 2015 innebar att det blev stramare regler för familjeåterförening i Sverige. Dessa åtstramningar tas nu i princip bort som en del av den så kallade JÖK-överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Alternativt skyddsbehövande får samma rätt till familjeåterförening som personer med flyktingstatus.

LÄS MER: Efter tre rekordår i följd – nya regeringen vill öka invandringen ytterligare

En annan begränsning som infördes i och med 2016 års lag var att färre skulle få permanenta uppehållstillstånd och fler få tillfälliga dito. Även detta rivs, åtminstone delvis, upp som en del av JÖK-överenskommelsen. Fler ska nu kunna få permanenta uppehållstillstånd, bland annat personer som rubriceras som statslösa, där regeringen nu i motsats till tidigare hänvisar till att detta är ett åtagande Sverige har i förhållande till FN:s flyktingkonvention.

548 Shares

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.