Nyligen stoppades Post- och telestyrelsen från att lämna ut känslig information om internetleverantören Bahnhofs samhällskritiska infrastruktur till en okänd aktör. Nu visar det sig att myndigheten redan har lämnat ut känslig information om andra operatörer. ”Bekymmersamt” konstaterar Bahnhofs expert på nätinfrastruktur.

Efter Bahnhofs avslöjande begärde internetleverantören ut vilken information som PTS lämnat om andra operatörer och svaret man fick ses som oroande – omfattningen av informationsläckaget från myndigheten har varit precis så stort som man befarade.

Uppgifterna som PTS har lämnat ut om en annan av Sveriges största operatörer omfattar 123 sidor om kritisk infrastruktur, samarbetspartners och nyckelpersoner som sträcker sig över flera år. Vissa uppgifter är maskade i svart, andra i blått.

Enligt PTS har man gjort en bristfällig sekretessbedömning och lämnat ut uppgifter som borde ha maskats.

Enhetschefen skriver: ”Jag har efter en förnyad sekretessprövning på handläggarnivå bedömt att ytterligare uppgifter i de tidigare utlämnade maskerade handlingarna omfattas av sekretess enligt 18 kap. 8 § och 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). PTS har maskerat dessa uppgifter med blå färg i bifogade dokument.”

Kan användas i krigssituation

De många uppgifterna som är överstrukna i blått har alltså felaktigt lämnats ut till en okänd aktör.

– Det här är bekymmersamt. Av allt att döma är det här detaljer kring vem som har hand om reservkraften, hur täckningen för basstationer ser ut, samarbetspartners för drift, nyckelanställdas identiteter och en rad andra saker som inte borde ha kommit ut. Det här är ledtrådar som en antagonistisk, störande part kan lägga pussel med och använda för att släcka nätet i en krigssituation. Konkret kan de exempelvis beräkna störningseffekten av att slå ut specifika basstationer, säger Bahnhofs expert på nätinfrastruktur.

PTS ska ha eloge för att transparent visa tidigare misstag och rätta till det. I det här fallet är informationen tyvärr redan komprometterad och det är illa. Men förhoppningsvis är det här en väckarklocka inte bara för PTS, utan för hela det offentliga Sverige. Det här problemet är inte isolerat till operatörer – igår larmade Försvarsmakten och länsstyrelser om att kommuners reservkraft kartläggs av främmande makt genom just offentlighetsprincipen. Öppenheten är en bärande del av vår demokrati och måste värnas, men med krig i vår närhet har vi inte längre råd med naivitet. En svensk tiger.