Sverige kommer finnas kvar men bara i namnet”, är rubriken på rapporten från Gefira som räknat på den svenska demografin. Uppgifterna man baserar siffrorna på kommer från SCB.

Rapporten konkluderar bland annat att i Sverige är fertiliteten bland etniska svenskar lägre än den generella fertiliteten och att antalet barn med typiska muslimska namn växer i snabb takt – bara sedan 2010 har dessa ökat med 30 procent.

Istället för att uppmuntra ett ökat barnafödande bland den egna befolkningen förlitar man sig på storskalig invandring och den vita ursprungsbefolkningen kommer att vara en minoritet inom maximalt 40 år.

2060 tros antalet etniska svenskar ha minskat till 6,6 miljoner och om utvecklingen fortskrider finns bara fem miljoner kvar i slutet av århundradet då Sverige uppskattas ha 14 miljoner invånare.