Försäkringsbolaget Folksam slår i en färsk rapport larm om att vårt pensionssystem är i rejäl gungning. Svenska folkets pensioner ”faller som en sten” är rapportens rubrik och den svensk som arbetat ett helt liv kan inte räkna med högre pension än en migrant som levt på bidrag och inte jobbat en enda timme.

Bara de senaste knappa 20 åren har den allmänna pensionen sjunkit dramatiskt, berättar Folksam. 2003 kunde den som gick i pension påräkna att få dryga 60 procent av vad vederbörande haft i lön. 2020 var den siffran nere på 45 procent och nu tre år senare är den ännu lägre.

För den som även har tjänstepension ser procentsatserna något bättre ut i reda tal men det handlar ändå om en dramatisk sänkning under samma period från 86 procent till 73 procent av den tidigare lönen.

LÄS ÄVEN: Riksdagsbeslut idag: Kraftiga försämringar i pensionssystemet

Flera orsaker

Som orsak till att den allmänna pensionen sjunker fokuserar Folksam på att pensionsåldern legat kvar på samma nivå samtidigt som medellivslängden ökat och den genomsnittlige pensionären därför får ut pension under fler år än tidigare.

Utöver en uppgift som att andelen personer som får garantipension har fördubblats nämner Folksam däremot inte den kraftigt ökade belastning som den höga invandringen inneburit där hundratusentals migranter nu får pension trots att de aldrig arbetat arbetat en timme i Sverige och aldrig betalat in en krona till pensionssystemet.

Indirekt kan det dock också utläsas genom att Folksam konstaterar att stora grupper som arbetat ett helt liv nu inte får mer i pension än de som inte arbetat alls utan bara levt på bidrag. Samtidigt finns vissa grupper som får extremt höga pensioner. Bland dessa sticker de politiker ut vars beslut drivit den vanlige medborgarens pension i motsatt riktning.

LÄS ÄVEN: Miljardunderskott i pensionerade EU-politikers lyxfond – du kan få betala

60 procent av lönen ambitionsnivån

Folksam anger att man har som målsättning att arbeta för ett pensionssystem där pensionen motsvarar 60 procent av vad man haft i lön, det vill säga en 40-procentig sänkning av inkomsterna. Men i Sverige, som beskrivs som ett av världens rikaste länder, är vi idag inte ens i närheten av det och utvecklingen går mot ytterligare försämring.

För att kunna försörja de allt fler som aldrig arbetat men ändå ska ha pension har riksdagen beslutat att pensionsåldrarna successivt ska höjas och svenskarna arbeta längre för att betala in till systemet. Den som i år fyllde 65 år och skulle gått i pension får nu vänta ett år till. För de som är yngre kommer väntan att bli ännu längre samtidigt som pensionen sjunker.

I sin 20-sidiga rapport redovisar man pensionssystemet historik och uppbyggnad samt vilka nivåer pensionerna legat på över tid. Man resonerar också kring hur systemet kan reformeras för att få upp pensionerna. Det resonemanget inbegriper dock inte det rimliga eller orimliga att permanenta bidragstagare – invandrade eller andra – fortsatt kan påräkna samma pension som de som förvärvsarbetat.

Hela rapporten kan läsas HÄR.