Den socialdemokratiska regeringen avskaffar kommunernas rätt att säga nej till vindkraftsparker. Den redan aggressiva utbyggnaden ska dessutom växlas upp ytterligare kraftigt.

Vid en pressträff på onsdagen meddelade klimatminister Annika Strandhäll (S) det som många ute i kommunerna befarat. Det kommunala självbestämmandet avskaffas på ännu ett område. Vetorätten att säga nej till ofta invasiva vindkraftsparker på orten försvinner och ersätts med en tvångslag.

Beslutet kommer i spåren av att allt fler lokala folkliga protester som lett till att kommuner meddelat att de inte vill ha vindsnurrorna som i många fall varit förödande för ortsbornas närmiljö. Vindkraften har också visat sig vara ineffektiv, opålitlig, dyr och olönsam och en dålig ersättare för den skrotade kärnkraften som lett till elkris med ”sossepriser” på hushållens och företagens elräkningar – utom de utländska IT-jättar som regeringen beslutat ska få 95 procent rabatt på elpriset för sina elslukande serverhallar.

Att kommunerna i ökad utsträckning satt sig på tvären har skapat problem för regeringen, som trots att pådrivande Miljöpartiet lämnat Rosenbad beslutat att gå vidare med samma energipolitiska inställning till ”hållbarhet” och ”klimatsmarthet” där kärnkraften trots dess många fördelar har exkluderats. Nu löser den socialdemokratiska regeringen problemet med en ny lag där kommunerna helt sonika körs över.

På onsdagens pressträff sade klimatminister Annika Strandhäll (S) att regeringen nu ”kan presentera ännu ett steg på den vägen”. I stället för tvång och ytterligare inskränkningar i principen om demokratisk subsidiaritet ville Strandhäll rubricera beslutet att avskaffa det kommunala självstyret som ”ökad förutsägbarhet” för regeringen att genomföra sin politik.

– Vi tidigarelägger [utbyggnaden] och gör kommunernas vetorätt mer förutsägbar.

För att den nya tvångslagen ska bli verklighet krävs att riksdagen säger ja till regeringens proposition. Det är i skrivande stund oklart om Socialdemokraterna kan samla en riksdagsmajoritet för lagförslaget. Om lagen går igen får det långtgående konsekvenser för kommunerna och dess invånare och för Sveriges energiförsörjning och elpriser.

Andra gången på kort tid

2016 drev den rödgröna regeringen igenom den så kallade bosättningslagen. Bakom det neutrala namnet dolde sig en tvångslag där det kommunala självbestämmandet om mottagande av migranter avskaffades och ersattes med ett kommunalt tvång att ta emot nyanlända, oavsett kommunens förutsättningar ekonomiskt och tillgängliga resurser i form av kapacitet på bostadsmarknaden, i skolan, vården och omsorgen.

Lagen tillkom efter att allt flera kommuner börjat säga nej till regeringens expansiva migrationspolitik – året innan hade man under loppet av bara några månader släppte regeringen in 135 000 utomvästliga migranter, vilket ledde till att det svenska mottagningssystemet kollapsade. Det blev också droppen för många kommuner som redan dignade under en tung börda av flera decenniers asylrelaterad invandring på en i ett internationellt perspektiv exceptionellt hög nivå.

Se Samnytts dokumentär om vindkraften

Samnytt har producerat en granskande dokumentärserie i tre delar om vindkraften. Du kan se avsnitten nedan.