regeringen-presstraff-muslimska-hotbilden
Inrikes

Regeringen höll pressträff om muslimska vålds- och terrorhotet

Publicerad 7/26/2023
Annons

På onsdagen kallade civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin till pressträff med anledning av den senaste tidens muslimska hot- och våldsaktiviteter som reaktion på att islamkritik är tillåtet inom ramen för svens demokrati och grundlag. På pressträffen medverkade även Mikael Östlund, kommunikationschef på Myndigheten för psykologiskt försvar.

Huvudbudskapet till de församlade journalisterna och allmänheten var att de islamkritiska manifestationer som polisen beviljat tillstånd till det senaste året exploateras av aktörer som vill ”skada svenska intressen” genom att ge en ”felaktig bild av Sverige”.

LÄS ÄVEN: Terrorhotet: Polisen utrustas med automatvapen

Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) gjorde gällande att svenska staten inte ger tillstånd till att ”kränka och skända islam” genom exempelvis koranbränningar, utan endast till allmänna sammankomster under vilka den som beviljats tillstånd själv avgör och är ansvarig för budskap och handlingar.

Detta kritiserades senare under pressträffen i en fråga från SR Ekots utsände som hårklyverier med hänvisning till att den som ansöker om ett sådant tillstånd också preciserar vad som ska ske under den allmänna sammankomsten. Den rimliga tolkningen måste enligt statsradion vara att svenska staten, myndigheter, regering och riksdag sanktionerar koranbränningar som en del av de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna i Sverige.

”Svensk tradition visa respekt mot islam”

Regeringens hållning klargjordes vara att man ska ”visa respekt” mot islam och muslimer och att detta är ”en svensk tradition”. Bohlin och Östlund uttryckte också förståelse för att muslimer blir upprörda och iscensätter våldsaktioner med anledning av denna förhöjda sinnesstämning.

Man erkände dock samtidigt att det råder ett motsatsförhållande mellan islam och svenska/västerländska demokratiska värderingar och att dessa kommer till uttryck genom hot, våld och terror. Hur klyftan ska överbryggas och vem som ska ge vika förklarades dock inte på pressträffen.

Ryssland hävdas ligga bakom

Ryssland nämndes återkommande som en aktör som försöker utnyttja det muslimska hatet mot Sverige för sina intressen, primärt att försöka stoppa ett svenskt Natomedlemskap. TT:s utsände och en hitrest journalist från Tyskland gjorde gällande att de personer som bränner koraner i Sverige står på Putins lönelista med andra bevekelsegrunder än att kritisera islam. De beskrev också koranbränningar som islamofobiska hatbrott, inte yttrandefrihet.

Civilförsvarministern ville inte ge ett klart svar men indikerade ändå att utländska aktörer kan ligga bakom genom att understryka att koranbrännarna ”har svag koppling till Sverige”. Att regeringen inte utesluter att koranbränningar egentligen är ryska påverkansoperationer indikerades även av att att man anser att koranbränningar ”splittrar och försvagar Sveriges ställning internationellt”.

Att de exploateras av utländska aktörer i ”desinformationskampanjer” hävdade Bohlin i varje fall är klarlagt. Han menade att dessa ska ses som en förlängning och fortsättning på hur de tidigare muslimska attackerna mot Socialtjänsten exploaterades där anklagelserna var och fortfarande är att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn i syfte att försvenska dem.

Riktar uppmaning till allmänheten

Avslutningsvis riktades en uppmaning till allmänheten att ”tänka kritiskt”, att fundera över vem som är avsändare av en uppgift och vad dennes syfte kan tänkas vara.

Hur man som enskild medborgare ska förhålla sig till den eskalerande muslimska hotbilden sades däremot inget om på eget initiativ under pressträffen. När Bohlin ändå fick frågor kring detta var beskedet att han ”inte vill föregripa” myndigheternas analys av läget men ändå ville tona ned riskerna genom att nämna att den muslimska hotbilden fortfarande ligger kvar på den förhöjda trea på en femgradig skala där den legat en längre tid men ännu inte har höjts ytterligare, vilket dock har diskuterats.

I samband med att patrullerande poliser i huvudstaden nu utrustas med kulsprutevapen i beredskap mot muslimskt våld och terrorism har gjort många svenska än mer oroliga än tidigare för sin personliga säkerhet och trygghet. Regeringen hade på pressträffen inget särskilt budskap till dessa utan menade att allmänhetens prioritering i stället för att oroa sig för våld och terror bör ligga på att ”vara vaksamma” på desinformation.

Pressträffen kan ses i sin helhet nedan.


Regeringen ”överväger ytterligare åtgärder”

Parallellt med regeringens pressträff kom uttalanden till media från justitieminister Gunnar Strömmer (M) om att man ”överväger fler åtgärder” för att hantera Sveriges försämrade säkerhetsläge med anledning av de våldsamma muslimska reaktioner som de islamkritiska manifestationerna har utlöst.

– Detta tas på stort allvar. Regeringen arbetar nära Säkerhetspolisen och överväger löpande vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas.

Vilka inskränkningar i de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna som mer konkret kan bli aktuella för att gjuta olja på vågorna preciserades inte. Men Strömmer underströk att det nu inte primärt är upprätthållande av de demokratiska fri- och rättigheterna som står i centrum för regeringens handlingsplan utan säkerheten för svenska medborgare i Sverige och utomlands.

– Regeringens allra högsta prioritet är att svenska medborgare i och utanför Sverige är trygga. Det verkar vi för på många olika sätt.

LÄS ÄVEN: Myndighet för integration av IS-terrorister: Ändra lagen för att förbjuda koranbränningar

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1192”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons