På torsdagen presenterade regeringen Kristersson det högkostnadsskydd för skenande elpriser man gick till val på. Stödet kommer omfatta 55 miljarder kronor och omkring fem miljoner elkunder kommer att vara berättigade till ersättning.

Högkostnadsskyddet kommer att införas i elprisområde 3 och 4 i södra Sverige och ges till hushåll, företag och organisationer.

För de i elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under tolvmånadersperioden, och för de i elområde 4 ligger motsvarande siffra på 79 öre.

LÄS ÄVEN: Ny studie: Halva elpriset om Ringhals 1 och 2 inte stängts

Storleken på stödet bestäms utifrån vilket elområde det gäller och hur hög elförbrukningen har varit under perioden oktober 2021 – september 2022.

– Det vi nu ser framför oss är ett elprisstöd som kan avlasta alla elanvändare och som samtidigt inte stimulerar till ökad elanvändning, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på pressträffen.

16 000 kronor för en villa

Enligt Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör vid Svenska kraftnät, skulle stödet kunna uppgå till 16 000 kronor för en villa som drar 20 000 kilowattimmar per år.

Nu återstår en oberoende prövning av energimarknadsinspektionen.

LÄS ÄVEN: Elpriset sänker Sveriges största tomatproducent

– Jag välkomnar den ansökan som Svenska kraftnät presenterat idag och som beskriver hur så kallade flaskhalsintäkterna kan användas som ett högkostnadsskydd för höga elpriser. Nu väntar en oberoende prövning av ansökan hos Energimarknadsinspektionen, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

– Parallellt med Energimarknadsinspektionens handläggning tar regeringen nu skyndsamt fram en lösning för hur stödet ska kunna betalas ut till elkunderna, ett arbete som har högsta prioritet, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.